Kamu emekçileri Ankara'da da grevdeydi

Ankara'da grev nedeniyle iki ayrı miting ile çok sayıda basın açıklaması ve yürüyüş gerçekleştirildi. Sendika şubelerinin çoğu işyerleri önünde eylemlerle başladılar greve ve oradan yürüyüşlerle birleşe birleşe eylem alanına geldiler.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Ankara'da da kamu emekçileri bir günlük iş bırakma ile toplu sözleşme oyununda hükümetin yaptığı zam önerisini protesto ettiler. AKP'nin kamu emekçileri bürosu gibi çalışan Memur-Sen'e bağlı en büyük sendika Eğitim-Bir-Sen'in bile tabandan gelen basınç ile iş bırakmak zorunda kaldığı greve katılım özellikle okullarda yüksekti. Üniversiteler, hastaneler, vergi daireleri ve tren garları da iş bırakılan diğer işyerleri oldular. KESK ve KAMU-SEN başta olmak üzere diğer kamu emekçileri sendikaları da iş bırakmaya katıldılar.

Ankara'da grev nedeniyle iki ayrı miting ile çok sayıda basın açıklaması ve yürüyüş gerçekleştirildi. Sendika şubelerinin çoğu işyerleri önünde eylemlerle başladılar greve ve oradan yürüyüşlerle birleşe birleşe eylem alanına geldiler.

KESK'e bağlı sendikalar ortak bir eylem gerçekleştirdiler. Eğitim Sen 1 No'lu Şube üyeleri Tuzluçayır'dan başlayarak Dikimevi ve Kolej üzerinden Ziya Gökalp'e geldiler. Yine bu koldan alana girenler arasında SES, BTS, Tüm Bel Sen, Kültür Sanat Sen, BES, Tarım Orkam Sen, Haber Sen, siyasi partiler ve örgütler de vardı.

Eğitim Sen 2 ve 4 No'lu Şubeler'e bağlı kamu emekçileri Güvenpark'ta YKM önünde toplanarak önce Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüdüler oradan da Ziya Gökalp'e geçtiler. Eğitim Sen ODTÜ temsilciliği, ESM ve Eskişehir Yolu üzerindeki bakanlıklarda ve diğer işyerlerinde çalışan emekçiler de uzun bir yürüyüşün ardından Ziya Gökalp'e geldiler. Togo işçileri de bu koldan yürüyüşe katıldılar.

Eylemlere binlerce emekçi katılmasına rağmen yürüyüş kollarının alana girişlerinin eşzamanlı olmaması eylemin olduğundan güçsüz görünmesine yol açmanın yanı sıra katılımcıların coşkusunu da olumsuz etkiledi. Kürsüden yapılan konuşmalar da alışıldığın dışında olmayınca alan çok hızlı bir şekilde dağıldı. Yürüyüş kollarına da müthiş bir coşkunun hakim olduğu iddia edilemezdi.

Toplu sözleşme süreci aylardır geciktirilmesine ve beş aydır kamu emekçilerine zam verilmemiş olmasına rağmen gelişen tepki ve rahatsızlık çok kuvvetli bir eyleme kanalize edilemiyorsa ve alana giren evine hatta işine geri dönüyorsa burada bir yanlışlık var demektir. Yine de grev baştan itibaren yoğun bir çalışmayla örülmese de işbırakma eylemine kamu emekçilerinin katılımı yoğundu. Bunun sebebi sendikal örgütlerin mücadeleci ve inatçı tutumu değil emekçilerin hükümete zam konusunda duyduğu öfkeydi, kendiliğinden gelişen tepkiydi.

Ankara'daki diğer miting ise KAMU-SEN tarafından örgütlendi. İşyerleri önünde açıklamalar yapan KAMU-SEN üyeleri yürüyüşlerle Abdi İpekçi Parkı'na gelerek burada bir miting gerçekleştirdiler. Mitingin sonunda Kızılay'daki KAMU-SEN Genel Merkezi'ne yürümek isteyen emekçilere polis biber gazı ile saldırdı ancak yürüyüş engellenemedi.