İstanbul'da Suriye'ye emperyalist müdahaleye hayır mitingi yapıldı

DİSK, KESK, TTB ve TMMOB'un çağrısıyla biraraya gelen binlerce kişi, Suriye'ye yönelik emperyalist tehdite karşı çıktı. Mitingte halkların kardeşliği şiarı ön planı çıkartılırken AKP'nin Ortadoğu halklarına yönelik mezhepçi ve saldırgan politikaları kınandı.

Saat 13.00'de Et Balık Kurumu önünde toplanan sol partiler, dergi çevreleri, demokratik kitle örgütleri ve sendikalar, mitingin yapılacağı İskele meydanına doğru yürüyüşe geçtiler. Yürüyüşte en önde DİSK ve KESK kortejleri ardından Teknopark İşçileri ve Filistin için İsrail'e Boykot Girişimi kortejleri yer aldı. DİP militanları mitingte bayrak ve dövizleriyle yer aldılar. "Türkiye Suriye'den elini çekmelidir-Mezhep savaşına karşı sınıf savaşı" pankartı arkasında yürüyen Devrimci İşçi Partisi üyeleri, Suriye'ye yönelik emperyalist saldırganlığa karşı sloganlar attılar. DİP'liler "ABD'nin dostu olan, halkın dostu olamaz", "Eşitlik, kardeşlik, Rojava'ya özgürlük", "Kalkan kırılsın, NATO'dan çıkılsın", "Hükümet Suriye'den elini çek" sloganlarını attılar.

 

Yürüyüşte büyük boy "Suriye'nin yolu Libya'nın değil, Tahrir'in yolu olmalıdır", "Yaşasın Ortadoğu Sosyalist Federasyonu", "Mezhep savaşına karşı sınıf savaşı", "Füze kalkanı kırılsın, üsler kapatılsın", "AB, ABD, NATO Ortadoğu'dan defol, Kahrolsun Siyonist İsrail" dövizleri taşındı. İskele meydanına kurulan ses otobüsü üstünden kitle selamlandıktan sonra konuşmalara geçildi. DİSK adına konuşan Bank-Sen Genel Başkanı Önder Atay, emperyalistlerin geldiklerinden daha beter gideceklerini söyledi. Atay'ın ardından İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu bir konuşma yaptı. Çerkezoğlu, küresel sermaye için dikensiz gül bahçesi haline getirilmeye çalışılan, petrolü de insan emeği de sermayeye kurban edilmek istenen Ortadoğu’daki emperyal saldırıların karşısında yine küresel çapta bir direnişe ihtiyaç olduğunu söyledi.

Mitinge DİP, Halkevleri, ÖDP, Alınteri, EHP, Devrimci Hareket, SDH, BDSP, TKP 1920, TKP, PSAKD, PDD katıldı. Mitingin ses aracının CHP'ye ait olması dikkat çekerken bazı sendika ve kitle örgütleri, mitinge temsilci düzeyinde bile katılmadılar.