İskoçya’da metal işçileriyle dayanışma eylemi

İngiltere’nin genç sol partilerinden Left Unity (Birleşik Sol) İskoçya konferansı geçtiğimiz hafta sonu (31 Mayıs 2015) Edinburg’da gerçekleşti. Partinin İskoçya seksiyonunun ilk konferansı olması bakımından önem taşıyan bu toplantıda merkez komitesinin oluşturulması ve görev dağılımlarının yapılmasının yanı sıra, gelecek planlaması, seçimlerin değerlendirilmesi, ulusal sorun ve Avrupa Birliği gibi meseleler tartışıldı ve çeşitli kararlar alındı. Bunlar arasında bizi yakından ilgilendiren ve metal işçilerine destek amacıyla alınan bir karar da var.

“Left Unity Scotland (Birleşik Sol İskoçya), sarı sendika Türk Metal’e ve patronlarına karşı mücadele veren grevdeki Metal İşçileri’ni destekleme kararı almıştır. 20.000’den fazla işçi, grev hakkının belirgin şekilde sınırlandığı bir ülkede grevdedir. Bizler grevci işçilere bir destek mesajı göndermeyi ve mümkün olan en kısa zamanda bir dayanışma eylemi düzenlemeyi karara bağlamış bulunuyoruz.”

Bu kararın alındığı toplantının hemen ardından Left Unity Scotland üyeleri Türkiye’nin Edinburg Konsolosluğu önünde ''diren metal işçisi'',''sarı sendika Türk Metal'e karşı sınıf dayanışması'' yazılı Türkçe ve İngilizce dövizler taşıyarak grevdeki metal işçileri ile dayanışma gösterdiler.

Gösterilen bu dayanışmanın ardından benzer eylemlerin Glasgow başta olmak üzere İngiltere ve İskoçya’nın diğer şehirlerinde ve daha kitlesel bir şekilde tekrar edilmesi için çaba gösterileceği belirtildi.