Emekçiler Sıhhiye meydanını doldurdu

Ankara’da emekçiler, 1 Mayıs mitingini, bu sene de Gar’dan Sıhhiye’ye yapılan yürüyüş ve meydanda düzenlenen miting sırasında birlikten gelen güçleriyle taleplerini haykırarak gerçekleştirdiler. 11.00’de Gar’ın önünde kurulmaya başlayan uzun kortejde Türk-İş, DİSK ve KESK üyesi sendikalar, TMMOB, TTB, yerel dernekler ve siyasi partiler ile sol örgütler yerlerini aldılar.

Bu yıl kürsü konuşmaları geçtiğimiz yıllardaki gibi mikrofonu eline alanın yarım saat cansız bir şekilde konuşması şeklinde gerçekleşmedi. İşçilerin, emekçilerin özlemleri kısa ve öz konuşmalarla dile getirildi. KESK, DİSK ve Türk-İş temsilcileri 13.30’da başlayan mitingde yaklaşık on beş bin emekçiye ve coşkularıyla 1 Mayıs’a hayat veren gençlere hitap ettiler.

Kürsü konuşmalarında işçi sınıfının taşeron cehennemine dönen ülkede savaşın acı yükünü sırtladığı ama artık barış ve çözüm istediği vurgulandı. Barış ve çözüm isteğinin AKP’nin başkanlık sistemi hayallerine malzeme yapılmaması için mücadele çağrısı yapıldı. Emek ve demokrasi güçlerinin bağımsız bir inisiyatif koymasının gerekliliği dillendirildi. Emekçiler, örgütsüz ve güvencesiz çalışma uygulamalarına var güçle karşı koymaya davet edildi. Muhalefetin ve sol güçlerin baskı yoluyla kıstırılsalar da seslerini kısmayacaklarının altı çizildi. Emekçilerin, Türkiye’nin bölgede emperyalist saldırganlığın koçbaşı olmasına izin vermeyeceği haykırıldı.

Devrimci İşçi Partisi de yürüyüşte “İşçiler Siyasete, Partiye, Devrime” pankartıyla yerini aldı. Yürüyüş boyunca kortejde "başkanlık sistemine, ekonomik anayasaya, petrol kavgasına, Kürt sorununda oyalamaya ve tasfiye girişimlerine geçit yok" sloganı atıldı. İşçiler masaya yumruğunu vurmaya çağrıldı, gençlik ayağa kalkmaya ve geleceğini çalanlardan hesap sormaya davet edildi. Taksim direnişi “Taksim Tahrir olacak, emekçiler kazanacak” sloganıyla selamlandı. Tunus, Mısır, Yunanistan, İspanya, Kıbrıs, Kürdistan ve Türkiye emekçilerinin ve gençliğinin mücadelesine, kısacası sosyalist dünya devrimine dair sloganların atıldığı anlar aynı zamanda sesin en gür çıktığı, devrimci kıvılcımın parladığı anlardı.

DİP korteji Roboski’den Dersim’e, Sivas’tan Maraş’a, 1 Mayıs 77’den 12 Eylül’e katillerden hesabı ancak emekçilerin soracağını emperyalistlerden, patronlardan ve onların partilerinden kimseye hayır gelmeyeceğini haykırdı.

Mitingin sonunda ise Halkevleri Çocuk Korosu ve Niyazi Koyuncu sahne aldılar.