Düzce'de taşeron işçilerin sorunları ve kıdem tazminatı paneli

Düzce'de 30 Kasım 2013 Cumartesi günü, Sağlık Emekçileri Sendikası ve Haber Sen il temsilcilikleri öncülüğünde taşeron çalışan işçilerin sorunları ve kıdem tazminatı ile ilgili yapılması planlanan saldırılar üzerine panel düzenlendi.

Panel başkanı Haber-Sen Düzce il temsilcisi Yılmaz Ceylan, Düzce PTT'de çalışan taşeron firma işçilerinin verdiği sendikal mücadeleye değinerek bu panelin yapılma gerekçeleri hakkında bilgi verdi. Yaşanan hak gaspları, maaşların geç alınması, iş yerinde yaşanan baskılar ve güvencesizlik nedeniyle sendikaya üye olan Düzce PTT taşeron işçilerinin Türkiye'de bu iş kolunda bir ilki başardıklarını söyleyen Ceylan, yaşanan süreç hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Düzce'nin büyük bir işçi havzası olduğuna değinen Ceylan, PTT işçilerinin taşeron çalışma sistemine karşı verdikleri kararlı mücadelenin Düzce'de ve ülkenin diğer bölgelerinde çalışan işçilere yol gösterdiğini ışık tuttuğunu belirtti.

Panelistlerden İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi araştırma görevlisi Levent Dölek, kıdem tazminatı ile ilgili planlanan hak gaspına yönelik adımların yıllar öncesinden atıldığına değindi. Ayrıca taşeron çalışma sisteminin de atılan bu adımların bir parçası olduğuna dikkat çeken Dölek, patron örgütlerinin bir araya gelerek işçinin son ve en önemli kazanılmış hakkı olan kıdem tazminatına yönelik yapılan saldırının hükümet tarafından imzalanan Ulusal İstihdam Strateji ile yıllar öncesinden planlandığı belirtti. Kıdem tazminatının fona devredilmesi ile patronların üzerindeki tüm yükün ve sorumluluğun kalkacağına değinilerek kurulacak fonun tıpkı işsizlik fonu gibi işçiye dönmeden farklı biçimlerde kullanılacağı vurgulandı. Feniş ve THY grevlerine de değinen Dölek, işçi sınıfının yaşadığı tüm sorunların kaynağının aynı olduğunu, içinde yaşadığımız kapitalist sistemin tüm işçilerin yaşadığı sorunların temel kaynağı olduğunu belirtti ve verilecek mücadelenin de anti-kapitalist bir mücadele olması gerektiğini söyledi.

Yapılan müzik dinletisi ile panelin ilk bölümü bitirildi ve soru cevap bölümüne geçildi. Bu bölümde Düzce'de haberleşme, sağlık, güvenlik ve belediye gibi değişik iş kollarında çalışan taşeron işçiler söz alarak sorunlarını ve sorularını dile getirdiler. Her yıl yenilenen sözleşmeler nedeniyle ortaya çıkan hak gasplarına değinen taşeron işçiler, hükümetin taşeron çalışma sistemi ile ilgili çalışmaları hakkında endişelerini de dile getirdiler. İş güvencelerinin olmamasının gelecek kaygısı taşımalarına neden olduğunu belirten işçiler, bu sistemin bir an önce kaldırılması gerektiğini ve kadrolu iş istediklerini belirttiler.

Sağlık Emekçileri Sendikası Düzce temsilcisi Cemal Yılmaz ise özellikle sağlık iş kolunda çalışan tüm taşeron firma işçilerine seslenerek Sağlık Emekçileri Sendikasının bu işçilerin haklı mücadelelerinde yanlarında olduklarını ve kapılarının kendilerine daima açık olduğunu belirterek işçileri SES'te örgütlenmeye çağırdı.

Taşeron çalışma, kıdem tazminatı gaspı, esnek çalışma sistemi, özel istihdam büroları gibi işçilerin haklarına yönelik tüm saldırıların işçilerin birleşik mücadelesi ile püskürtülebileceği dile getirilerek Düzce'de ve her yerde işçilerin birlikte mücadele edebileceği birlikteliklerin kurulması gerektiği vurgulanarak panel sonlandırıldı.

Etkinlik, Haber Sen İl Temsilcisi Yılmaz Ceylan'ın taşeron işçilerinin mücadelesi için yazmış olduğu Taşeron Marşı'nın seslendirilmesi ile sona erdi. Marşın sözlerini aşağıda okuyucularımızla paylaşıyoruz. 

Taşeronuz biz, taşeronuz biz,
Emeği ödenmeyen, ucuz işçiyiz.
Taşeronuz biz, taşeronuz biz,
Gücümüze güç katan biz emekçiyiz.

Güneş doğmadan, düştük yollara,
Kadın-erkek dağıldık tüm kurumlara,
Çalışan biz, üreten biz, alın terimiz,
Para olup akıyor, patronlara. 

Gece gündüz çalışırız yoktur izin,
Sürüyor sürecek bu kavga bizim,
Güneşi tutacak ellerimizin,
Kuracağı bir dünya var hepimizin.

İhaleler sözleşmeler hepsi yalan,
Emeğin sömürüsüdür aslolan,
İşçiyiz biz elbette birleşeceğiz,
Son bulacak bu zulüm, bu yağma-talan.

Güzel günlere olan inancımızla,
Biz de katılıyoruz şanlı kavgaya,
Sömürüye dur demek için alanlara,
Çıkıp hesap soracağız biz çalanlara.

Taşeronuz biz, taşeronuz biz,
Emeği ödenmeyen, ucuz işçiyiz.
Taşeronuz biz, taşeronuz biz,
Gücümüze güç katan proleteriz.