DİP Çorlu’da: Dostların arasında güneşin sofrasındaydık

Devrimci İşçi Partisi Çorlu’daki örgütlenme faaliyetlerine bu bölgede ilk defa düzenlediği kahvaltılı Gerçek Gazetesi okur toplantısıyla hız verdi. Etkinlikte kadın bir işçi yoldaşımız Gerçek Gazetesi’nin son sayısında işlenen konuları ve partinin siyasal hattını ve Çorlu’da şu ana dek yapılan faaliyetleri özetledi. Çorlu’da gerçekleştirilecek olan 1 Mayıs kutlamalarında DİP kortejinin de yer alacağını vurgulayan yoldaşımız tüm katılımcıları parti saflarında 1 Mayıs’a çağırdı.

Yoldaşımızın sunumunun ardından Devrimci İşçi Partisi Genel Başkanı Sungur Savran’ın etkinlik için kaleme aldığı mesaj okundu. Mesajda Trakya bölgesinin bir sanayi merkezi olarak yükselişine paralel olarak DİP’in Çorlu’daki örgütlenme faaliyetlerinin özellikle de fabrikalara yönelik yaptığı çalışmaların önemi vurgulandı. Ayrıca Çerkezköy’de sendikalaşmak için direnişe devam eden Hakan Plastik işçileri de etkinliğe katılamamakla birlikte dayanışma duygularını ve başarı dileklerini ilettiler.

Sunumun ve Sungur Savran’ın mesajının okunmasının ardından tartışmaya geçildi. Toplantıya katılanların ağırlığını işçiler oluşturuyordu. Tartışmalar da Çorlu bölgesinde son derece baskıcı ve haksızlıklarla dolu çalışma koşullarında yoğunlaştı. Ücretlerin ödenmesindeki gecikmeler, sigorta primlerinin eksik yatırılması, karşılığı ödenmeyen mesailer gibi sorunların ne kadar yaygın olduğu konuşulurken özellikle iş kazaları üzerinde duruldu. İş kazaları ile ilgili hukuki ve teknik bazı bilgilerin de aktarıldığı toplantıda işçilerin haklarını bilmesi ve örgütlü hareket etmesi gerektiğinin altı çizildi. Çorlu’da birkaç yıl önce önemli bir direniş odağı haline gelen Yeşil Kundura direnişinden işçi kadınlar, mücadele deneyimlerini anlattılar. Taşeron çalıştırmanın yaygınlığının ve taşeronlukla işçilerin kölelik koşullarına mahkum edildiğinin dile getirildiği toplantıda taşerona karşı mücadelede bayrağı en yükseğe taşıyan ve fabrikalarını işgal ederek direnen Greif işçilerinin deneyimi ele alındı. Bu çerçevede Devrimci İşçi Partisi’nin 1 Mayıs’ın ardından taşeron çalıştırmanın yasaklanmasına yönelik bir kampanya hazırlığında olduğu duyuruldu.

İşçilerin emekleriyle hazırlanan yemeklerin yendiği ve gelecek güzel günler için mücadeleyi aydınlatacak tartışmaların yapıldığı etkinliğimiz herkese tam anlamıyla dostların arasında ve güneşin sofrasında olduğumuz bir gün yaşattı. Etkinlik 1 Mayıs’ta alanlarda buluşmak dileğiyle sonlandırılırken kahvaltılı toplantımızdan Çorlu’da sınıf mücadelesini yükseltecek bir moralle ve dayanışma duygularıyla ayrıldık.