Dev Turizm İş üyesi İsmail Yılmaz'a tehdit ve saldırı

DİSK'e bağlı Dev Turizm İş üyesi İsmail Yılmaz, 17 Temmuz günü çalıştığı Antalya Kundu mevkiinde bulunan Sherwood Breezes Resort Otel’de otel yönetimi tarafından zorla alıkonularak darp edildi.

17 Temmuz Perşembe günü gece vardiyasında çalışan İsmail, mesai bitiş saati 08.30'da otelden ayrılıp servise bindiği esnada otelden aranarak yüz tarama sisteminin yenilendiği, tekrar işlem yapması gerektiği gerekçesiyle otele geri çağırıldı. Otele geri dönen Yılmaz, durumun yüz tarama sistemiyle alakalı olmadığını, otelin hesaplarındaki bir açıktan kendisinin sorumlu tutulduğunu öğrendi. Otelin İnsan Kaynakları müdürü ve sorumlusu ile Güvenlik müdüründen oluşan patron yalakası çete İsmail’in çirkin iddiaları reddetmesi üzerine İsmail'i otelin zemin katında bulunan telefonunun çekmediği, penceresiz bir odaya hapsedip ve sorgulamaya çalıştılar.

İsmail ise bahsedilen hesap açığıyla bir ilgisinin bulunmadığını, zaten resepsiyon uygulamasından bakılırsa yapılan işlemin kendisinin mesai saati dışında olduğunu söyledi. İsmail’in suçlamaları reddetmesi üzerine, İsmail’den resepsiyondan bu işlemi yapmış olabilecek birinin adını vermesi istenmiştir. İsmail, yalaka çeteye kimsenin ismini veremeyeceğini söylemiştir.

Bunun üzerine İsmail'in üzerinde daha fazla baskı kurularak suçlamayı kabul etmesi istenmiş ve bir tanesi boş, diğeri 10.000 TL olmak üzere iki tane senet önüne konmuş, imzanlaması istenmiştir. İsmail, senetleri imzalamayacağını, suçlamaları da kabul etmediğini söylemesi üzerine güvenlik müdürü tarafından darp edilmiştir. Ardından otelin avukatı odaya gelerek odadaki çeteyi dışarı çıkarmış, İsmail'i “yumuşak” bir dille suçlamaları kabul etmesini ve senetleri imzalaması gerektiğini söylemiştir. İsmail, patron yalakası çeteye söylediklerini avukata da tekrarlamış, herhangi bir suçlamayı kabul etmemiş ve senetleri imzalamamıştır. Bunun üzerine İsmail, bulunduğu odaya bir otel güvenliğiyle birlikte 5 saat boyunca hapsedilmiştir.

Çetenin bir anlık dalgınlığından yararlanan İsmail, ailesine mesaj atarak hapsedildiğini bildirmiş, ihbar sonucu jandarmanın otele gelmesiyle hapsedildiği odadan çıkarılmıştır.

İsmail Yılmaz, jandarmanın otele gelmesiyle işten çıkarılmıştır. Kirli saldırı, işten çıkarmayla devam etmiştir. ÇHD'li avukatların ve yoldaşlarının otele gelmesiyle çetenin eli ayağına dolanmış, İsmail'e yapılan iftiraların kofluğu ayyuka çıkmıştır.

İsmail'in işten çıkarılma nedeni müdürler çetesinin iddia ettiği asılsız iftiralar değil, "bahşişleri habersiz bölüşmek" olmuştur. Kaldı ki bu iddia da temelsiz ve çürüktür. Böyle bir suçlama aniden icat edilmiştir.

Patron yalakası çete, sendikal mücadele veren devrimci bir işçiyi, işten çıkarmak için çirkin suçlamalarda bulunmuş, saatlerce zorla alıkoymuş, darp etmiş, hakaretler etmiş ve önüne senetler koymuştur.  

Dev Turizm İş: İsmail Yılmaz yalnız değildir

17 Temmuz’da gerçekleşen bu saldırının üzerine, Dev Turizm İş sendikası,  18 Temmuz Cuma günü saat 12.30'da Sherwood Breezes Resort Otel önünde bir eylem gerçekleştirdi. Eylemde, Türkçe ve İngilizce “İsmail Yılmaz yalnız değildir” ozalitleri açıldı.

Basın açıklamasını, Dev Turizm genel başkanı Mustafa Yahyaoğlu okudu. Açıklamada, İsmail'e yönelik asılsız iddialara cevaplar verildi.

Yahyaoğlu şöyle devam etti: "Bu olayla görüyoruz ki turizm patronları ve yönetimleri artık sadece sömürmüyor bir de artık işçi üzerinde kurduğu psikolojik baskıyı fiziksel baskıya çeviriyor. Turizm işçilerinin bütün bu sömürü çarkından kurtulmak için çözümü tektir: Sendikalı olmak, sendikalı olarak mücadele etmek! Biz Devrimci Turizm İşçileri Sendikası olarak bu mücadelenin içindeyiz ve hiçbir üyemizin bu şekilde bir muameleye maruz kalmasına izin vermeyiz.

Biz Devrimci Turizm İşçileri Sendikası olarak başta üyemiz olan İsmail Yılmaz ve işten çıkarılan önbüro işçilerinin arkasındayız. Onları haklı oldukları bu mücadelelerinde yalnız bırakmayacağız. İsmail’i zorla alıkoyarak darp eden bütün sorumlular adalet tarafından cezalandırılana kadar bu mücadelenin takipçisi olacağız"

Basın açıklaması sloganlarla sona erdi. Açıklamaya KESK Şubeler Platformu, DİP ve Antalya Geri Dönüşüm İşçileri Derneği de destek verdiler.

DİP Antalya: Turizm patronlarından ve çetelerinden hesap soracağız!

Yoldaşımız İsmail Yılmaz’a yapılan bu saldırı bizlerin bildiği bir gerçeği su üstüne çıkarmıştır. Turizm burjuvazisi, otellerde küçük krallıklarını kurmuşlar ve kendi hukuklarını işletmektedirler. Sermaye düzeni, otellerde kuralsız, güvencesiz, sendikasız çalışmayı dayatmaktadır. Sömürü düzenin çarkını bozmak ellerimizdedir. Tek çözüm örgütlü mücadeledir.

Biz, Devrimci İşçi Partisi olarak buradan ilan ediyoruz: Yoldaşımız İsmail Yılmaz devrimci bir öncü işçidir ve yalnız değildir. Partisi Devrimci İşçi Partisi, sendikası Dev Turizm İş onu asla yalnız bırakmaz! Turizm patronları ve patronların yalakaları çeteler bilsinler ki devrimci öncü işçiler, onların hiçbir baskısı karşısında yılmaz ve gereken cevabı bizzat yüzlerine verirler.

Tekrar ediyoruz: Yoldaşımız İsmail Yılmaz’a yapılan saldırının hesabını soracağız! Turizm patronları iyi kavrasınlar: İsmail  gibi onlarca devrimci işçi turizm sektöründe öncüleşecek ve turizm işçisinin mücadelesini büyütecektir.