Daiyang SK grevi: Polisten patrona kalkan, işçiye cop

15 Ocak 2013 günü Güney Kore’den kaçak işçi getirerek grevci işçilerin yerine çalıştıran Daiyang SK Metal’e, Tekirdağ İl Müfettişlerince tutanak tutulmuştu. Bunun üzerine basın açıklaması yapmak isteyen işçilere polis biber gazı ve coplarla saldırmış 5 grevci işçi yaralanmıştı.

Bununla yetinmeyen Daiyang Metal, 17 Ocak 2013 günü kaçak işçi çalıştırarak elde ettiği malları polis koruması eşliğinde tırlara yükleyerek fabrikadan çıkarmak istedi. Bu sırada grev gözcüleri ve Birleşik Metal-İş Sendikası yöneticilerinin direnişiyle karşılaştı.  Yaptıkları nakliyatın yasadışı olmasına rağmen polisler yine Güney Kore’li sermayeyi koruyup, işçilere saldırdı. Grevci işçiler ve sendikacılar yaralandı.

Yaşadıkları tüm yıldırma politikalarına kahramanca göğüs geren Daiyang işçileri tüm baskılara rağmen direnişlerini kararlı bir şekilde devam ettirecekler. Birleşik Metal-İş Sendikası da bir basın bülteniyle demokratik kitle örgütlerini ve emekten yana tüm herkesi Grevdeki Daiyang SK işçileri ile dayanışmaya çağırıyor. Daiyang SK İşçisinin Çorlu’dan yükselen sesine kulak verelim. Tüm sermaye ve onun koruyucularına karşı “Daiyang SK İşçisi yalnız değildir” diyelim.