Çorlu'da Öncü İşçi toplantısı yapıldı

Devrimci İşçi Partisi, Çorlu'da Öncü İşçi toplantısını farklı fabrikalardan ve işyerlerinden işçilerin katılımıyla Birleşik Metal Trakya Şubesi bürosunda gerçekleştirdi. Toplantının başında öncelikle gazetemizin "Öncü İşçi" ekinin işçilerin ideolojik ve politik olarak kapitalizm karşısında donanımını arttırmak ve hem işçilerin mücadeleye girişmesinin önündeki engelleri kaldıracak hem de mücadele ettiği zaman düzenin tuzaklarına düşmesini engelleyecek sınıf bilincini kazanmalarını sağlamak amacıyla çıkarıldığı anlatıldı.

Öncü İşçi toplantısının gündemi sınıflar, özel mülkiyet ve işçi denetiminde kamulaştırma idi. Bir yoldaşımızın bu başlıklar çerçevesinde yaptığı kısa bir sunumun ardından hep birlikte bir tartışma gerçekleştirildi. Herkesin kendi çalıştığı fabrikalarda, işyerlerinde yaşadığı sorunlar üzerinden verdiği örnekler bu sorunların üstesinden gelmenin ancak örgütlü mücadele ile mümkün olabileceğine işaret ediyordu. Patronların işçileri örgütsüzlüğe itmesine karşı sendikalı olmanın gereği ifade edildi ancak onun da yeterli olmadığı vurgulanarak "Sendikaya üye ol, sahip çık, denetle!" sloganının önemi vurgulandı. Bununla birlikte hem güncel olarak büyük fiili metal grevi ve onun yarattığı etki üzerine tartışma yapıldı, hem de 2010'da Tekel işçilerinin eylemlerinden Zonguldak maden işçilerinin Ankara'ya yürüyüşüne çeşitli işçi mücadelelerinin bazı dersleri güncel mücadelelere ışık tutacak boyutları ile değerlendirildi.

Öncü İşçi toplantıları farklı fabrikalardan, işyerlerinden işçilerin katılımıyla önümüzdeki haftalarda da devam edecek.