Bursa Sheraton Otel'de sendikalı işçi kıyımı

Bursa Sheraton'da, DİSK’e bağlı Devrimci Turizm-İş sendikasına üye 3 işçinin işten çıkarılmasını protesto etmek amacıyla otel önünde 20 Eylül saat 18.30'da bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Anayasal haklarını kullanarak sendikaya üye olan işçiler, 1 Eylül 2014 tarihinde "personel daraltması ve performans düşüklüğü" bahane edilerek işten çıkartılmışlardı. Sendikalı işçi kıyımına karşı yapılan açıklamada işten atılan işçiler sendikalı olarak işine dönene dek mücadelenin süreceği vurgulandı.

Otelin önünde nöbet tutan sivil polisler, Fransız Başkonsolosunun otelde bulunması sebebiyle güvenliği sağlamak amacıyla orada olduklarını belirterek otel giriş kapısında eylemin gerçekleştirilmemesini aksi takdirde müdahale edeceklerini söylediler. Buna rağmen eylem belirlenen yerde yapıldı. 

Eylemde "Turizm işçisi köle değildir, İş, ekmek yoksa barış da yok, İşten atılan işçiler geri alınsın, Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz, Sheraton İşçisi yalnız değildir" sloganları atıldı.

Antalya'dan Bursa'ya destek

Antalya’da Devrimci Turizm İşçileri Sendikası’nın çağrısı ile Bursa Sheraton Otel’de işten atılan işçilere destek eylemi yapıldı.

Attalos Heykeli önünde saat 18.30’da toplanan kitle “Sheraton İşçisi Yalnız Değildir, Yaşasın Sendikal Mücadelemiz, İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek” sloganları ile eyleme başladı. Basın açıklamasını Devrimci Turizm İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mustafa Yahyaoğlu okudu.

Açıklamada, Sheraton Otel patronlarının geçersiz sebeplerle işçileri işten çıkartılmasının asıl nedenin işçilerin sendikaya üye olması olduğunu ifade eden Yahyoğlu, örgütlenme mücadelesinin, tüm hızıyla, işten atılan işçilerin sendikalı şekilde işe dönene ve işyerinde çalışan tüm işçiler sendika üyelik haklarını özgürce kullanabilir olana dek, süreceğini söyledi. Basın açıklaması sloganlarla sona erdi.