'Biz biz Bosch işçisiyiz sarı sendikayı göndereceğiz!’

Bursa’da kurulu BOSCH ile BOSCH Rexroth fabrikalarında çalışan işçiler, bundan bir yıl önce sendikalarının haklarını gasp ettiğini belirterek Türk-İş’e bağlı Türk Metal’den DİSK’e bağlı Birleşik Metal’e geçtiler. Ancak o günden sonra işçilerin üzerinde fabrika yönetimi ve eski sendikalarının baskıları hiç durmadı. Tüm bunlara rağmen BOSCH ile BOSCH Rexroth işçileri hiçbir şekilde sendikalarından vazgeçmediler ve mücadeleye devam ettiler.

Bu durum karşısında işçilerin dik duruşundan korkan BOSCH yönetimi, Birleşik Metal’e üye öncü işçileri işten çıkardı. Ama işçiler susmadı ve bugün, çıkartılan öncü işçilerin işe iadesini talep etmek üzere Maslak Ziraat bankası önünde toplandılar. Buradan “Bosch'da işçi kıyımına son!", "İşten atılan işçiler geri alınsın!” pankartı arkasında BOSCH yönetiminin merkez binası olan Polaris Plaza’ya kadar yürüdüler. Yürüyüşte, sık sık “Biz biz biz Bosch işçisiyiz sarı sendikayı göndereceğiz!”, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek”, “Direne direne kazanacağız!, “Teslim olmadık, olmayacağız”, “Sarı sendika istemiyoruz”, “Baskılar bizi yıldıramaz”, “Atılan işçiler geri alınsın” sloganları atıldı.Ofis önünde sonlandırılan yürüyüşün ardından kısa bir açıklama ile işten atılan içilerin çadır kurarak direnişe başlayacağı duyuruldu. Ardında Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu bir konuşma yaptı.

Serdaroğlu, Bosch sürecini özetleyerek başladığı konuşmasında, işçilerin sendika değiştirme özgürlüğüne saldırıların işten atmalarla sürdüğünü belirtti. İşçilerin, 32 yıllık esaretten kurtulmak için başlattıkları özgürlük mücadelesini çadır direnişi ile büyüteceklerini belirten Serdaroğlu, işçilerin mücadelesinin engellenmesi için MESS ve uluslararası metal patronlarının da harekete geçtiğini, SGK ve bilirkişi raporları gelmeden mahkemelerin işçilerin aleyhine karar verdiğini vurguladı. Bosch yetkililerine seslenen Serdaroğlu, Bosch'un bu süreçte itibar kaybettiğini, son kez uyardıklarını, işçilerin sendika seçme özgürlüğüne saygı duyulmazsa süreci AİHM'e taşıyacaklarını belirtti. Serdaroğlu, Bosch'da sandık kurularak işçilerin son sözü söylemesini gerektiğini söyledi ve yetkililere çağrı yaprak sözlerini bitirdi.

Serdaroğlu’nun konuşması sonrasında çadır kuran işçiler, “işten çıkartılan işçiler işe iade edilinceye kadar, çadırın Polaris Plaza’nın önünde dimdik duracağını” kararlılıkla belirttiler.