Antalya'da Tüm Bel Sen açıklaması

 

Antalya Tüm Bel-Sen üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediyesinin yaptığı işten çıkartma ve yer değiştirmeleri protesto etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde, saat 12:30'da toplanan emekçiler, bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasını, Tüm Bel-Sen emekçileri adına, Tüm Bel-Sen Antalya Şube Başkanı İlhan Karakurt okudu.

Karakurt; "Ankara Büyükşehir Belediyesinde yaşanan hukuksuzlukların ve hak gasplarının ardı arkası kesilmiyor" diyerek söze başladı. İ. Melih Gökçek'in, hakkını arayan emekçileri tehditler, soruşturmalar, sürgünler ve işten atmalarla sindirmeye ve baskı altında tutmaya çalıştığını belirterek devam etti.

Karakurt, "Son olarak 4-5 Haziran'da ülke genelinde gerçekleştirdiğimiz grev faaliyetlerine katıldıkları gerekçesiyle 15 kamu emekçisi arkadaşımız hakkında başlatılan disiplin soruşturmasında 14'ü 'memuriyetten çıkarma' cezasına, 1 arkadaşımız ise 'aylıktan kesme' cezasına çarptırılmıştır" dedi.

"Ceza alan arkadaşlarımızın hemen hepsinin İ.Melih Gökçek'in emek düşmanı, antidemokratik yönetimine karşı 21 yıldır mücadele eden sendikamız üyeleri olması, aralarında şube yöneticilerimiz ve işyeri temsilcilerimizin bulunması; söz konusu cezalarla onlar üzerinden asıl olarak sendikamıza ve onun örgütlü faaliyetlerine saldırıldığını göstermektedir." diyerek mevcut durumu vurgulayan Karakurt;

Antalya Büyükşehir Belediyesinde de özellikle taşeron çalışanlara görev yerleri değiştirilerek işten atılma korkusu ve tedirginliği yaşatıldığını söyledi.

İşten çıkarmalar, sürgünler ve tehditlerin kendilerini yıldıramayacağını belirten Karakurt, "Bizler kendimiz ve işten atılan arkadaşlarımızın emeğine de ekmeğine de sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Basın açıklaması sırasında; "Yaşasın İş Ekmek Özgürlük Mücadelemiz", "Baskılar Bizi Yıldıramaz", "Direne Direne Kazanacağız" gibi sloganlar atıldı.

Son olarak söz alan Büro Emekçileri Sendikası Antalya Şube Başkanı  Mustafa Ayar da, işten çıkarmaların, yer değiştirmelerin siyasi müdahaleler olduğunu hukuka sığmadığını vurguladı. Emek mücadelesini yükseltmek için 1 Mayıs'ta alanlarda olacaklarını söyleyerek sözlerini bitirdi.