VIP Tekstil işçileri sendikal hakları için fabrika önünde direnişe başladılar!

Kocaeli Darıca’da bulunan VIP Tekstil fabrikasında 15 işçi sendikalı olduğu için işten atıldı. Deriteks Sendikasının uzun bir süredir örgütlenme çalışması yürüttüğü fabrikada, patron sendikal çalışmayı öğrenince önce işçilerin e-Devlet şifrelerini zorla alıp sendikadan istifa ettirdi, şifrelerini paylaşmayan işçileri ise işten çıkardı. Sendikanın masaya oturma çağrısına da cevap vermeyen patron, içerideki işçilerin üzerinde mobbing ve işten çıkarmalarla baskı kurmaya devam ediyor. İşçiler, patronun hukuksuz bir şekilde anayasal haklarını gasp etmesine karşı fabrikanın önünde direnişe başladılar.

İnsanca çalışma koşulları için örgütlendiler

1997 yılında kurulan fabrikada sendika olmamasını fırsat bilen patron işçileri düşük ücretlere ve kötü çalışma koşullarına mahkum etti. Çoğunluğu kadın olmak üzere 600’den fazla işçinin çalıştığı fabrikada işçiler neredeyse her gün 10 saatin üzerinde çalışıyorlar. İşçiler fazla mesaiye kalmak istemediklerinde ise ustalardan hakaret işittiklerini söylüyorlar. Geçmişte fabrikada hijyen ve yemek sorunları yaşadıklarını ve imza toplayıp ustaya ilettiklerini fakat ustanın bu imza kağıdını yırtıp attığını ve işçilere bağırdığını iletiyorlar. Ayrıca patronun kadın işçilerle erkek işçiler arasında ücretlerde ayrım yaptığını ve aynı işi yapmalarına rağmen erkek işçilerin kadın işçilerden daha yüksek ücretler aldığını dile getiriyorlar. Bu kötü çalışma koşullarının yanında fabrikada 22 yıldır çalışan işçilerin bile asgari ücretle çalıştığını söyleyen işçiler, çalışma koşullarının iyileşmesi için örgütlenip sendikalı olmaya karar verdiklerini ve ne olursa olsun VIP Tekstil fabrikasına sendika sokacaklarını belirtiyorlar.

Patron göçmen işçileri kaçak çalıştırıyor

İşçiler içeride Suriyeli göçmen işçilerin çırak olarak gösterilip düşük ücretlere uzun süre çalıştırıldıklarını iddia ediyorlar. Bunu denetlemek üzere Çalışma Bakanlığından müfettişler geldiğinde Suriyeli işçilerin ya soyunma odalarına kilitlendiğini ya da servislere bindirilip başka bir yere götürüldüklerini söylüyorlar. Bu konuda da işçiler devletten gerekli adımları atmasını ve göçmen işçilerin haklarının yenmesine engel olmasını istiyorlar.

Birleşerek kazanacağız

Fabrika önünde direnişe başlayan işçiler, içerideki arkadaşları başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında direnen işçilere ve sendikalara dayanışma çağrısı yapıyor. Mücadelelerinde kararlı olduklarını ve kazanacaklarına inandıklarını söyleyen VIP Tekstil işçileri, ancak birleşip örgütlü mücadele ederek kazanacaklarını belirtiyorlar. İşçiler bütün kararlılıklarıyla söylüyorlar: “VIP Tekstil’e sendika girecek başka yolu yok!”