Uluslararası imza kampanyası: Ortadoğu Teknik Üniversitesi OHAL fırsatçılığı yapıyor!

2014 Aralık ayında yapılan kitlesel greve öncülük yapmış olan sendikacılar hakkında açılan disiplin soruşturması dolayısıyla Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde Eğitim-Sen üyelerinin OHAL fırsatçılığına karşı başlattığı direniş nöbeti devam ederken konu üniversite yönetim kurulunun bugünkü toplantısının gündemine alınmış bulunuyor. Geçen yıl Temmuz ayında aynı konuda yapılan ve 17 gün süren direniş esnasında uluslararası bir imza kampanyası düzenlenmiş ve ilerici akademisyen ortamlarında büyük saygı gören, aralarında Noam Chomsky, Tarık Ali, Michael Löwy, David Harvey’nin de yer aldığı bir dizi aydın, o aşamada kamu hizmetinden ihraç edilmesi YÖK’e önerilmiş olan Mert Kükrer ve Barış Çelik ile dayanışmalarını ifade ederken ODTÜ yönetiminin bu soruşturmayı geri çekmesini talep etmişti. O metin, sorun bir süreliğine askıya alınmış olduğu için yayınlanmamıştı. Şimdi bir buçuk yıl sonra bu dosya yeniden açıldığında yurtdışındaki ilerici akademisyen çevreleri yeniden harekete geçti. Bir kısmı eski imzacılardan olan bir dizi akademisyen eski bildiriyi desteklemenin yanı sıra şimdi atılmış olan adımın OHAL fırsatçığılı olarak ele alınması inancıyla yeni bir metinle yaklaşımlarını açıklayıp eski metne de desteklerini açıkladılar. Aşağıda her iki metni ve imzacıların adlarına ve kurumlarını yer veriyoruz.

Geçen yaz dünyanın dört bir yanından önde gelen bir dizi akademisyen, sendikacı ve politikacı,  Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) bazı çalışanlarına yönelik olarak son derecede ağır disiplin yaptırımları uygulamaya girişmesine karşı güçlü bir ses yükseltmişlerdi. Bu imza kampanyasının bazılarımızın da arasında bulunduğu imzacıları, üniversite söz konusu çalışanlarına karşı baskısını sürdürdüğü takdirde başka ülkelerden ilerici akademisyenlerin üniversite ile ilişkilerinin tartışmalı hale geleceğini belirtiyordu. ODTÜ ile ilişkilerimiz açısından sevindirici bir biçimde, o aşamada disiplin süreci durduruldu. Gerici karakterdeki Yükseköğretim Kurulu bile ODTÜ yönetiminin talep ettiği aşırı derecede sert disiplin yaptırımlarını uygulamaya koymamıştı.

Şimdi aradan bir buçuk yıl geçtikten sonra, dosya bir kez daha açılmış bulunuyor! Bir üniversite mensubunun kamu görevinden çıkarılmasını ve başka herhangi bir kamu görevine girmesinin engellenmesini içeren bir cezaya layık görülmesi, ama böylesine uzun bir süre boyunca kendisine hiç dokunulmadan üniversitede faaliyetlerini sürdürmesine izin verilmesi anlaşılır gibi değildir. Neden mesele bir buçuk yıl boyunca sumen altı edildikten sonra yeniden servis edilmiştir? Bu anormal durumun iki açıklaması vardır. Birincisi, üniversitenin, şimdi meslektaşlarının oylarıyla seçilemediği halde, Türkiye’nin rektör seçiminde benimsemiş olduğu yüz kızartıcı mevzuat uyarınca Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçimi kazanan adaya tercih edilerek atanmış olan bir yeni rektörü vardır. Anlaşılan bu kişi ayağının tozuyla kendini seçen mercilere temenna etmektedir. İkincisi ve çok daha önemlisi, mesele bir buçuk yıl sonra yeniden gündeme getirildiyse, bunun nedeni Türkiye’nin şimdi, 15 Temmuz başarısız darbe girişiminden sonra ilan edilmiş olan OHAL ile yönetilmekte olmasıdır. Bu istisnai rejim AKP tarafından yalnızca darbenin faillerini değil, aklı başında hiç kimsenin darbe ile arasında bir bağ olduğuna inanmayacağı muhaliflere de toptancı bir tarzda baskı uygulamak amacıyla kullanılmaktadır. Çok açıktır ki, şu andaki ODTÜ yönetimi Türkiye’nin hâlihazırdaki baskıcı rejiminden fırsatçı biçimde yararlanarak kapatılmış dosyaları açmakta, eski hesapları görmeye hazırlanmaktadır.

Yeni ODTÜ yönetiminin bugün Türkiye’de var olan son derecede anti-demokratik rejime bu sinsi tarzda sığınmasına karşı güçlü bir protesto yükseltiyoruz. Uzun bir ilerici tarihçeye sahip olan ODTÜ bu utandırıcı davranışın tarihine geçmesini hak etmiyor. Geçen yıl hazırlanmış olan, aramızdan bazılarının da imzasını taşıyan kampanyayı bütünüyle destekliyor, bu imza metnine aşağıda yer veriyoruz.

Noam Chomsky (Massachusetts Institute of Technology, ABD)

Tariq Ali (New Left Review, Britanya)

Greg Albo (York University, Kanada)

Savas Michael-Matsas (Yunanistan)

Luca Scacchi (Universitàdella Val d’Aosta, İtalya)

Neil Faulkner (University of Bristol, Britanya)

David Gaunt (Uppsala University, İsveç)

Alessandro Arienzo (Professore associato, Università degli Studi di Napoli Federico II, Italya, vice-chair Higher Education and Research Standing Committee, ETUCE)

Mariagrazia Monaci (Professore ordinario, Università della Valle d’Aosta, Italya)

Maria Grazia Meriggi (Professore ordinario, Università degli studi di Bergamo, Italya)

Massimiliano Tabusi (Professore associato, Università degli studi di Siena, Italya)

Eugenio Parente (Professore ordinario, Università degli Studi della Basilicata, Italya)

Alessio Vieno (Professore associato, Università degli Studi di Padova, Italya)

Silvia Gattino (Ricercatore, Università degli Studi di Torino, Italya)

Francesca Acquistapace (Professore associato, Università degli studi di Pisa, Italya)

Alida Clemente (Ricercatore, Università degli studi di Foggia, Italya)

Luca Guzzetti (Ricercatore, Università degli studi di Genova, Italya)

Renato Miceli (Professore ordinario, Università della Valle d’Aosta, Italya)

Maria Letizia RUELLO (Ricercatore, SIMAU Università Politecnica delle Marche, Italya)

Patrizia Meringolo (Professore Ordinario, Università degli studi di Firenze, Italya)

Antonella Arena (Professore associato, Università degli studi di Messina,Italya)

Maria Letizia Corradini (Professore Ordinario, Università degli studi di Camerino, Italya)

Andrea Reale (Professore associato, Università degli studi Roma Tor Vergata, Italya)

Bruno Catalanotti (Ricercatore, Università degli Studi di Napoli Federico II, Italya)

Claudia Ortu (Ricercatore, Università degli Studi di Cagliari, Italya)

Massimo Zanetti (Ricercatore, Università della Valle d’Aosta, Italya)

Roberto De Vogli (Professore associato, Università degli Studi di Padova, Italya)

Chiara Volpato (Professore Ordinario, Università degli studi di Milano Bicocca, Italya)

Fabio Sulpizio (Ricercatore, Università degli studi del Salento, Italya)

Simona Sacchi (Professore associato, Università degli studi di Milano Bicocca, Italya)

Giorgio Tassinari (Professore associato, Università degli studi di Bologna, Italya)

John Gilbert (Lettore, Università degli Studi di Firenze, Italya)

Antonio Carrano (Professore ordinario, Università degli Studi di Napoli Federico II, Italya)

Michela Lenzi (Ricercatore, Università degli Studi di Padova, Italya)

Margherita Ciervo (Ricercatore, Università degli Studi di Foggia, Italya)

Marco Ballerini (Ricercatore, Università di Trento, Italya)

Alessandra Filabozzi (Ricercatore, Università degli studi Roma Tor Vergata, Italya)

Sebastiano Ghisu (Ricercatore, Università degli studi di Sassari, Italya)

Ivana Fellini (Ricercatore, Università degli studi di Milano Bicocca, Italya)

Stefania Tuzi (Ricercatore, Università degli studi Sapienza Università di Roma, Italya)

Silvia Mari (Ricercatore, Università degli studi di Milano Bicocca, Italya)

Donato Zipeto (Professore Associato, Università degli studi di Verona, Italya)

Stefano Visentin (Ricercatore, Università di Urbino 'Carlo Bo', Italya)

 

 

Geçen yılki imza kampanyası

 

ODTÜ’de sendikacılara yönelmiş ceza prosedürünü geri çekin!

Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) son dönemde yaşanmakta olan olaylar, uluslararası akademik camia ve dünyanın her köşesinden ilerici bilim insanları açısından ciddi bir rahatsızlık yaratacak niteliktedir. Geçmişte birçoğumuz bu seçkin yüksek öğretim kurumunda yüksek düzeyde bilimsel konferanslara katılmış bulunuyoruz. ODTÜ ayrıca kuruluşundan bu yana ilerici toplumsal ve siyasi hareketlerin ön saflarında bulunmuş bir kurumdur. Bu yarım yüzyıllık gelenek son dönemde yeniden canlanmıştır: ODTÜ camiası, 2013 yılında, yerine bir alışveriş merkezi yapılması amacıyla yıkıma uğrama tehdidiyle karşı karşıya kalan Gezi parkının adıyla bilinen, ama başkent Ankara da dâhil olmak üzere ülke çapında yaşanan ilerici toplumsal hareket esnasında çok yoğun biçimde hareketlenmişti.

Bize ulaşan bilgilere göre, ODTÜ’nün iki çalışanı, araştırma görevlisi Mert Kükrer ve teknisyen Barış Çelik sendikal faaliyetleri dolayısıyla taarruz altındadır. Mert ve Barış her ikisi de Eğitim-Sen’in Ankara faaliyetinde yönetici olarak yer almaktadır. Geçtiğimiz Aralık ayında üniversitenin 1.000’den fazla çalışanının katıldığı, ekonomik taleplere yönelik olarak düzenlenmiş olan çok başarılı bir grevin ön saflarında yer almışlardır. Dosyaları şu an, 12 Eylül cuntası tarafından üniversiteleri evcilleştirmek için kurulmuş olan ve ilerici akademisyen çevrelerinin hiçbir aşamada meşru görmediği Yükseköğretim Kurulu’nda (YÖK) gönderilmiş durumda. Üstelik bu kurum son zamanlarda AKP hükümetinin yakın kontrolü altında bulunuyor. Üniversite yönetiminin YÖK’ten talebi, Mert ve Barış’ın görevden alınmaları ve kamu hizmetinden hayat boyu yasaklanmalarıdır.

Mert ve Barış halen Rektörlük binasının önünde çadır kurarak bu disiplin soruşturmasının geri çekilmesi talebiyle mücadele etmektedirler. Ülkenin akademisyenleri iki ayrı imza kampanyası düzenlemiş bulunuyor: ODTÜ öğretim üyelerinin imza kampanyası 200’den  fazla imza toplamış durumda. ODTÜ’nün genellikle çok renkli geçen mezuniyet töreninde bu yıl öğrenciler çeşitli yöntemlerle üniversite yönetimini Mert ve Barış’a uygulanan baskı dolayısıyla protesto etmiş bulunuyor.

Biz aşağıda imzası bulunanlar ODTÜ’nün iki çalışanının sendikal çalışmaları dolayısıyla baskı görmesini ve doğasında baskı uygulamaları olan bir kuruluştan aşırı derecede sert bir cezanın talep edilmiş olmasını kınıyoruz. ODTÜ yönetiminin bu tutumu, dünyanın her yerindeki ilerici akademik camiayı ve duyarlı akademisyenleri gelecekte ODTÜ ile kuracakları ilişkide son derecede zor bir duruma düşürüyor. Bu yüzden, üniversite yönetiminin başlatmış olduğu soruşturmayı gözden geçirerek iki sendikacıya karşı ceza önlemleri alınmasından vazgeçmesini talep ediyoruz.

Noam Chomsky (ABD), David Harvey (USA-Britain), Tariq Ali (Britain), Michael Löwy (France), Aijaz Ahmad (India), Hillel Ticktin (Scotland), John Weeks (Britain), Joel Kovel (USA), Alexander Buzgalin (Russia), Ludmila Bulavka-Buzgalina (Russia), David Epstein (Russia), Anwar Shaikh (USA), Nancy Holmstrom (USA), Christoph Scherrer (Germany), Riccardo Bellofiore (Italy), Raquel Varela (Portugal), Greg Albo (Canada), Guglielmo Carchedi (Netherlands), Savas Michael-Matsas (Greece), Mariagrazia Monaci (Italy), Luca Scacchi (Italy), Tatyana Filimonova (Russia), Iosif Abramson (Russia), Mikhail Konashev (Russia), Thomas Marois (Britain), Vijay Prashad (USA-India), Sheila Delany (Canada), Robert Pollin (USA), August Nimtz (USA), Neil Faulkner (USA)