Türk-İş kıdem tazminatı için sokağa indi

Türk-İş, Başkanlar Kurulu’nun aldığı karar ile 18 Şubat’tan başlamak üzere birçok ilde kıdem tazminatı hakkını savunmak üzere eylemler düzenledi. İlk olarak Eskişehir’de Türk-İş’e bağlı çeşitli sendikaların katılımıyla başlayan eylemler dizisi, Kocaeli, Tekirdağ (Çerkezköy), İzmir, Adana, İstanbul ve Ankara’da devam ederek 27 Şubat’ta Bursa’da gerçekleştirilen eylemle sona erdi.

Bu eylemlerde yapılan basın açıklamalarında, kıdem tazminatının çalışanların güvencesi, işçi sınıfının ve Türk-İş’in kırmızı çizgisi olduğu belirtildi. Kıdem tazminatının fona devredilmesi, süresinin azaltılması gibi uygulamalarla bu hakkın zayıflatılması ve sonuçta tasfiye edilmesine yönelik her türlü girişimin karşısında, Türk-İş’in cevabının genel grev olacağı özellikle vurgulandı.

Özel istihdam bürolarının kurulmasına yönelik çalışmalar, taşeron sisteminin her yeni uygulamayla daha da sağlamlaşması, iş cinayetleri sonrasında işverenleri koruyan düzenlemeler ve son olarak 2015 programında da kıdem tazmnatının fona devredilmesini gündemine alan AKP hükümeti, işçi sınıfına karşı saldırılarını planlı ve tutarlı bir şekilde artırırken, en büyük işçi konfederasyonu olan Türk-İş’in bu saldırıların püskürtülmesinde çok önemli bir konumda olduğu açıktır. Türk-İş üzerine düşen görevi yerine getirmeli, bu eylemler devam etmeli, DİSK’le ortak bir mücadele hattı benimsemeli. Bugüne kadar kıdem tazminatının kaldırılmasına sıcak bakan tek konfederasyon olan Hak-İş’e, AKP’nin işçi bürosu olarak çalışmayı bırakıp üyelerinin menfaatlerini koruma çağrısı yapılmalıdır. Genel grev demek yetmez, bugünden fabrika fabrika hazırlıklara başlamak gerekir.