Tüm işçi sınıfına ve emek dostlarına selam olsun!

273 gündür Atatürk havalimanı dış hatlar terminalinde direnen tüm THY işçileri ve Hava-İş Sendikası üyeleri adına herkesi selamlıyorum.

Bizler, 29 Mayıs 2012 tarihinde, havacılık sektörüne getirilmeye çalışılan grev yasağı yasasına karşı, demokratik haklarını kullanarak tepki gösteren ve sendikamızın basın açıklamasına katılan binlerce THY işçisi içinden seçilerek işten çıkartılmış 305 kişiyiz. Yapılan bu büyük haksızlığa ve işçi kıyımına tepki olarak ertesi gün havalimanı dış hatlar geliş terminali önündeki direnişimizi başlattık. Amacımız grev yasağını kaldırtmak ve haksızca elimizden alınan işlerimize geri dönmekti. Direnişimiz sayesinde yurtiçinde ve yurtdışında emekten yana olan bütün unsurları, siyasi partileri, sendikaları, sivil toplum örgütlerini harekete geçirdik ve hem hükümet hem de THY yönetimi üzerinde baskı kurarak tam 5 ay sonra grev yasağını kaldırttık. Bundan sonra bütün konsantrasyonumuzu işimize geri dönmeye yönlendirdik, şu anda açtığımız işe iade davalarının 46'sının sonucu belli oldu ve mahkemeler hepsinde işe iade kararı verdiler ayrıca mahkemelerden birinin istediği bilirkişi raporu da 29 Mayıs'ta verdiğimiz tepkinin tamamen yasal ve demokratik bir hak olduğunu çok açık bir biçimde söyledi. Bütün bu gelişmeler sonucunda zaten başından beri söylediğimiz ve bildiğimiz haklılığımız resmi makamlarca da onaylanmış oldu, bundan sonra THY yönetiminin de üzerine düşeni yapıp bu haksızlığı ortadan kaldırması ve 305 işçiyi işlerine geri iade etmesi gerekmektedir. Bu haklı talebimizi olumlu bir şekilde sonuçlandırıp işlerimize geri dönene kadar da direnişimiz ilk günkü gücü ve heyecanıyla devam edecektir.

Buradan çeşitli vesilelerle hakları gasp edilmiş, maaşları ödenmeyen, işlerinden atılan tüm işçi dostlarıma ve ezilen, haksızlığa uğrayan tüm insanlara çağrım şudur: Direnin! Çünkü ancak direnen kazanır, yalnız tek başına ve örgütsüz bir mücadelenin başarıya ulaşma şansı da oldukça azdır, unutmamak gerekir ki birlikten kuvvet doğar. Bizim direnişimizin ve örgütlü mücadelemizin, sendikamızla birlikte davranmamızın sonucu olarak grev yasağını kaldırtmamız bu söylediklerime en güncel örneklerden biridir. Biz bu örgütlü mücadelemiz sonucunda işlerimize de geri döneceğiz, buradan hareketle tüm işçi sınıfına ve haksızlığa uğrayan ya da uğrama potansiyeli olan tüm insanlara, kurtuluşa tek başına değil hep beraber davranıldığında erişileceğini hatırlatıp, iş yaşamlarında, direnişlerinde ve haklı mücadelelerinde başarılar ve zafer dilerim. Birlikte ve birlikle kazanacağız!

Deniz Eralp / Hava-İş üyesi, THY direnişçisi

 

Bu yazı Gerçek Gazetesi'nin Şubat 2013 tarihli 40. sayısında yayınlanmıştır.