SF Trade direnişi davasında kazanım: Mahkeme işe iade ve sendikal tazminat ödenmesi kararı verdi

SF Trade direnişi davasında kazanım: Mahkeme işe iade ve sendikal tazminat ödenmesi kararı verdi

Ege Serbest Bölge'de bulunan ve Volkswagen, Audi, Babybjorn gibi uluslararası markalara tekstil malzemesi üreten SF Trade fabrikasında Türk-İş'e bağlı Deriteks sendikasına üye oldukları için 4 kadın öncü işçi işten çıkarılmıştı. Kötü çalışma koşullarına, hiçbir zaman tam verilmeyen mesai ücretlerine ve düşük maaşlara karşı sendikal hakkını kullanan işçiler Ekim 2019'da "düşük performans" gerekçesiyle işten çıkarılmış ve serbest bölge önünde direnişe geçmişlerdi. 174 gün direnişlerini sürdüren emekçi kadınlar pandemi gerekçesiyle direnişlerini sonlandırmış, davalarının takipçisi olmuştu. Mahkeme bugün direnişçi kadınlardan Ayşe Erim'le ilgili olarak "hizmet akdinin feshinin geçersizliğine ve davacının işe iadesine" ayrıca "sendikal tazminat ödenmesine" karar verdi.

Bu dava bundan sonra görülecek diğer SF Trade direnişçisi kadınların davalarına da örnek teşkil edecek nitelikte. İş mahkemelerinin kararlarını uzun yıllara yayarak vermesi, işçiler üzerinde yıldırıcı bir etki yaratsa da ve patronların ekmeğine yağ sürse de, bu dava bize bir kez daha gösterdi ki direnen işçilerin mücadelesi ve sınıf dayanışması hiçbir zaman sonuçsuz kalmayacaktır. Zafer direnen işçilerin olacaktır!