Sevda Alyakut yoldaşımızın ölümünün 3. yıldönümü: Sana söz, dünya bir gün onu alın teriyle var eden işçilerin olacak!

sevda alyakut

25 Ekim, Sevda yoldaşımızı amansız kanser hastalığı sonucu yitirişimizin 3. yıldönümü.

Bizler bu yazıyı yazarken de kendisini herhangi bir zamanda anarken de asla romantizm dolu cümleler kullanmayacağız. Onu her zaman mücadeleye olan inancı, azmi ve emeği ile anacağız.

Devrimci İşçi Partisi’nin "kapitalizme ve erkek egemenliğine karşı emekçi kadınlar en öne" şiarının pratik hayattaki karşılığı idi Sevda Alyakut. Sadece yoldaşlarının değil, çalıştığı fabrikalardaki işçi arkadaşlarının da Sevda ablasıydı. Fabrikadaki herhangi bir sorunda koştukları ilk yer Sevda ablanın yanıydı.

Devrimci İşçi Partisi ile tanıştıktan sonra, o güne kadar ablalık ettiği işçi arkadaşlarına öncülük de etmek için bilimsel sosyalizmi büyük bir heyecanla öğrenmeye başladı. Okuduğu teorik kitaplarda anlatılanları fabrikada nasıl gördüğünü, onlarca yıl önce yazılmış kitapları nasıl fabrikaya, işçi arkadaşlarına uyarladığını anlatırken gözlerinin içi parlardı. "Marksist olduğunun farkında olmayan marksistler" diye tanımlamıştı bir defasında fabrikadaki arkadaşlarını ve tüm işçi sınıfını.

Teoriyi keşfettikçe, pratikle birliğini kurdukça daha da fazlasını yapmak için adım attı. Bu doğrultuda Devrimci İşçi Partisi'nin Çorlu'daki örgütlenmesini ilmek ilmek işledi Sevda yoldaş. DİP, Çorlu'da bürosunu tuttuğu gün, o bomboş büronun ortasında heyecandan yerinde duramıyordu. Duvarlara bakıp şuraya şunu asarız, buraya bunu asarız diye hayaller kuruyordu. Açılış günü kürsünün bir tarafına üzerinde "İşçi dostlarımız açılışımıza hoş geldiniz", diğer tarafına ise "Dünyayı alın teriyle işçiler var ediyor" yazılı birer pankart asılmıştı. Çorlu'daki diğer yoldaşlarımız açılıştan sonra kaldırırız dediklerinde "Hayır" demişti. ""Dünyayı alın teriyle işçiler var ediyor" yazılı olan hep kalsın. İşçilerin evi olacak burası." Hak vermişti herkes. O gün bugündür de Çorlu'daki yoldaşları verdikleri sözü tutuyor, o pankart Sevda yoldaşla birlikte asıldığı ilk günkü yerinde kapıdan giren işçi dostları karşılıyor.

Sevda yoldaşımıza verdiğimiz daha büyük bir sözümüz var. Sevda yoldaşın temellerini attığı partimizi onun azmiyle, inancıyla, enerjisiyle Çorlu'da, başka işçi kentlerinde örgütlemek. Sana söz Sevda yoldaş, o bürolar her gün daha fazla işçiye kucak açacak, daha fazla işçinin evi olacak. Bize erkenden devretmek zorunda kaldığın bayrak, her gün daha fazla işçinin, emekçinin elinde dalgalanacak. Devrimci İşçi Partisi, ekmek ve hürriyet için mücadele edecek, devrim ve sosyalizm yolunda adım adım büyüyecek! Ve bir gün mutlaka dünya, onu alın teriyle var eden işçilerin olacak!