Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’na yönelik saldırılar boşa düştü! Mücadeleye devam!

Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde yürüttüğü bir araştırmada, bölgedeki çevre kirliliğinin boyutlarını ortaya koyan önemli bulgulara ulaşmış, bunları kamuoyu ile paylaştığı için hakkında soruşturma açılmıştı. 27 Ekim tarihinde, Kocaeli Üniversitesi’nin soruşturma kurulu tarafından yapılan inceleme sonucunda oy birliği ile alınan kararla, Hamzaoğlu’nun hatalı olmadığı, soruşturmayı gerektirecek bir durum olmadığı sonucuna varıldı.

Hamzaoğlu, araştırması kapsamında bebeklerin ilk kakalarında ve anne sütlerinde yaptığı incelemelerde Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği sınırların çok üzerinde ağır metallere (arsenik, kadmium, civa vb) rastlamış, bunun Dilovası ilçesindeki kirliliğin ciddi boyutlarını göz önüne serdiğini belirterek, bir bilim insanı sorumluluğu ile bulgularını kamuoyu ile paylaşmıştı. 2011 yılının Mart ayında Kocaeli ve Dilovası belediye başkanları, savcılığa suç duyurusunda bulundular. Belediye başkanlarının iddiası, Hamzaoğlu’nun araştırma sonuçlarını açıklayarak halk arasında panik havası yarattığı ve görevini kötüye kullandığıydı. İki belediye başkanı da, bu davranışlarıyla, burjuvazinin siyasi temsilcileri açısından önemli olanın halk sağlığı değil, bölgede insanları bir yandan sömüren, diğer yandan da zehirleyen şirketlerin kârlılığı olduğunu bir kez daha kanıtlamış olmuşlardı.

Savcılık ise, kendisine yapılan şikayette görevsizlik kararı verdi ve soruşturma dosyasını, üniversite rektörlüğüne gönderdi. 2011 - 2015 yılları arasında devam eden süreçte, Hamzaoğlu’na soruşturma açılmasında etkili olan bir aleyhte “etik kurul” raporu hazırlandı. Sermaye, belediyeler ve rektörlüğün Onur Hamzaoğlu'na karşı oluşturduğu geniş cepheye bazı sahte solcular da katılmıştı. Bu raporun altına, Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi olan ve DSİP üyesi olarak çeşitli Marksist panel ve toplantılarda boy gösteren Sinan Özbek de imza attı. Sinan Özbek’in sermayenin ve iktidarın yanında yer alan yüz kızartıcı tutumu, Devrimci İşçi Partisi militanları tarafından o dönemde farklı ortamlarda teşhir edilmişti. Söz konusu "etik kurul"un etik dışı raporu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü’nün Hamzaoğlu’na o dönem verdiği (ancak mahkeme sonucunda iptal edilen) uyarı cezasının da dayanağını oluşturdu. Buna karşılık, işçi sınıfının yanında saf tutan yüzlerce bilim insanı, Hamzaoğlu’na desteklerini ifade ettiler; bu dönemde kurulan Onurumuzu Savunuyoruz Hareketi, süreç boyunca Hamzaoğlu’nun yanında yer aldı. Bu hareketin baskısının, sürecin başarısında önemli bir etkisi olduğu kuşkusuz ortada.

Üniversite'nin atadığı soruşturma kurulu, Hamzaoğlu’nun araştırma sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmasının hatalı bir davranış olmadığına 27 Ekim 2015 tarihinde oybirliği ile hükmetti. Hamzaoğlu, bir ulusal gazeteye verdiği son röportajında, Kocaeli Valisi'nin yakın zamanlardaki bir açıklamasında Dilovası’nın artık kirli olmadığını öne sürdüğünü; buna karşılık, Dilovası’ndaki kirlilik oranının, örneğin 2013 yılında Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği sınır değerlerinin 4,6 kat üzerinde olduğunu belirtiyor. Burjuvazi ve onun siyasi temsilcileri, biz mücadelemizi sürdürmezsek, işçi sınıfını hem sömürmeye hem zehirlemeye devam edecekler.