Özel istihdam büroları: ücretli kölelikten düpedüz köleliğe!

AKP’nin yıllardır yerleştirmeye çalıştığı uygulamalardan biri de özel işletme biçiminde kurulacak istihdam bürolarının, ilişki kurdukları işçileri sağa sola kiralık mal gibi yollamasının sağlanmasıdır. Türkiye’de istihdam piyasasında geleneksel olarak hep bir kamu kuruluşu faaliyet göstermiştir. Eskiler İş ve İşçi Bulma Kurumu’nu bilir, şimdiki kuşaklar ise İşkur’u. Ama son dönemde insanların işsiz kalmasından yararlanarak para kazanmaya girişen birtakım işletmeler için yeni bir yasa kabul edilmiştir. Şimdi ise çok daha ötede bir uygulamaya geçmek istiyor AKP hükümeti: özel istihdam büroları, kendilerine gelen iş arayan işçiyi, kendileri işe alacak ve geçici elemana ihtiyacı olan başka işletmelere bu işçileri kiraya vereceklerdir. Tabii böylece gerçek işyerinde işçiler örgütlenmemiş olacak, işçi açısından haklarını korumak için mücadele olanağı tamamen ortadan kalkmış olacaktır. Kapitalizmde işçi zaten ücretli kölelik yaşamaktadır, şimdi düpedüz kölelik yaşayacaktır!

Bu yazı Gerçek Gazetesi'nin Kasım 2015 tarihli 73. sayısında yayınlanmıştır.