MT Reklam işçilerinin grevi patron yanlısı hukuk sistemini gözler önüne seriyor

MT Reklam işçilerinin grevi patron yanlısı hukuk sistemini gözler önüne seriyor

Düzce OSB ve Gebze’de bulunan MT Reklam fabrikası işçileri 17 Temmuz itibariyle greve çıktı. Grev yeni başlamış olsa da MT işçileri 7 yıldır baskılara, hukuksuzluklara karşı mücadele ediyorlar. Yaşananlar mevcut hukuk düzeninin patronları kollayıp işçilerin sendikal haklarını nasıl gasp ettiğini açıkça gösteriyor.

7 yıl boyunca süren mücadele

MT işçileri bundan 7 yıl önce Birleşik Metal-İş sendikasında örgütlenmeye başladılar. 300’ün üzerinde işçi sendikalı oldu ve yetki alındı. Fakat patron her türlü yalan ve hukuksuzluğa başvurarak sendikanın yetkisine itiraz etti. Patronun bu hukuksuz hamlelerine karşı işçiler 2014 yılında direnişe çıkıp sendikal haklarını savundular. Düzce’de 16 ay, Gebze’de ise 6 ay boyunca fabrika önünde direndiler. Fakat hukuksal süreç bir türlü sonuçlanmadı. İşçilerin hakları için açılan davalar teker teker kazanıldı, patron bu davalar sonucunda işçilere “sendikal tazminat” ödemeye mahkûm edildi. Patronun suç işlediği bireysel davalar kanıtlanmasına rağmen sendikal yetki bir türlü verilmedi. Bu sırada da patron fabrikadaki sendikalı işçileri işten çıkarmaya başladı ve fabrikanın ismini “MT Plastik” yaptı. 6 yıllık sürede patron fabrikadaki metal iş kolu kapsamına giren bütün hatları kapatarak gelen bilirkişilerin de yanlış karar vermesine sebep oldu. Bu süreçte patron onlarca öncü işçiyi işten çıkardı. 6 yıl sonra yetki belgesi geldiğinde ise fabrikada sadece iki sendikalı işçi kalmıştı.

2 işçinin değil bütün işçilerin grevi!

İşçiler bugün de haklı mücadelelerine devam ediyorlar, sendikal yetki verilmesine rağmen toplu sözleşme masasına oturmayan patrona karşı grev dediler. Bu grev Türkiye’deki hukuk sisteminin işçilerin anayasal haklarını nasıl gasp ettiğini gösteriyor. İşçiler anayasal haklarını kullanıp sendikalı oluyorlar fakat bu hakkı kullanabilmeleri tam 6 yıl sürüyor. Yani Türkiye’de anayasa patronlar tarafından her gün çiğneniyor. MT Reklam işçilerinin grevi sendikalı olduğu için işten atılan ve sendikal hakları gasp edilen bütün işçilerin grevidir. Devrimci İşçi Partisi, tüm emekçi halkı MT Reklam işçilerinin ekmek ve hürriyet mücadelesine destek vermeye çağırıyor.