İzmir’de KESK mitingi: Herkese güvenceli iş ve güvenli gelecek

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, (KESK) 11 Ocak Cumartesi günü İzmir'de “Halk için bütçe, demokratik Türkiye” şiarıyla miting düzenledi. Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşen mitinge Devrimci İşçi Partisi de, artan yoksulluğa, işsizliğe, krizin faturasının işçi ve emekçilere ödetilmesine karşı "İşsize İş, Herkese Aş, Emekçi Halka Hürriyet" pankartıyla katıldı.

KESK İzmir Şubeler Platformunun çağrısıyla düzenlenen miting öncesi yürüyüş için Muğla, Aydın, Uşak, Manisa, Denizli, Afyonkarahisar ve Kütahya’dan gelen emekçiler, sendikalar, siyasi parti ve kitle örgütleri saat 13.00’te Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan yürüyüş, Gündoğdu Meydanı'nda sona erdi. Devrimci İşçi Partisi, yürüyüş boyunca “Krizi yaratan bedelini ödesin”, “İşsize iş, herkese aş, emekçi halka hürriyet”, “İşçinin kıdemi genel grev sebebi”, İsdibdada karşı sınıf savaşı”, “Kahrolsun istibdad, yaşasın hürriyet” sloganlarını attı.

Yürüyüşün ardından Gündoğdu Meydanı'nda KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen bir konuşma yaptı. Gezen, konuşmasında “Yatırım yok, üretim yok, istihdam, iş güvencesi yok, insanca yaşanacak bir ücret yok. Bütçede bir tek bütçeyi oluşturanlara pay yok. Özelleştirme soygununa, kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına, yağma ve talana son verilmeli. Temel kamusal hizmetlerin herkes tarafından eşit, ulaşılabilir, nitelikli bir şekilde sunulmasına öncelik verilmeli. Kriz bahanesi ile yaşanan işten çıkarmalara, ücretsiz izinlere, iş güvencemizi ortadan kaldırmayı hedefleyen her türlü güvencesiz istihdam uygulamasına son verilmesini istiyoruz.” diyerek herkes için güvenceli iş talep etti. Miting, KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen'in konuşmasının ardından yapılan konserle sona erdi.