İşçi kıyımına karşı hazırlığımızı yapalım!

Turizm işçileri, arkadaşlar;

Antalya’da turizm sezonu açılalı iki ayı geçti. Bu sene turizm sezonu, turizm-otel işçileri için her zamankinden daha farklı başladı. Daha sezon başlamadan “bu sene her zamankinden daha az turist geleceği” söylentileri otel patronları tarafından basın organlarında yayılmaya başlandı.

Sezon açılıp, teker teker oteller açılmaya, sezonluk işçi olan bizler, işlerimize dönmeye başladığımızda geçen senelerden daha az işçinin otellerde işbaşı yaptığını gördük. Daha önce daha fazla insanla yapılan işler, şimdi daha az insanla yapılıyor. İşçiler daha fazla işçinin yapabileceği işleri yapmak zorunda kalıyorlar. Ancak otellerde konaklayan turist sayısı ortalamanın çok da altında değil. Yani bahsedilen düşüşü daha biz gözlerimizle göremedik!

Patronlar hazırlıklarını yapıyorlar, ya biz?

Şimdi, otel patronları, sezon başlamadan önce söylediklerini daha yüksek sesle söylemeye başladılar. “Turist sayısı az, işçi çıkarmak zorunda kalabiliriz” diyor otel patronları. “Ağustos’da daralma yaşayabiliriz” diyor bir diğer patron.  Sezonluk ve ağır koşullarda çalışan biz turizm-otel işçilerine, sezonun başında çalışma koşullarına boyun eğmemiz söylenirken şimdi işten çıkartmalar gündemimizde. “Az turist gelecek” söylentisi başlangıçta uzun çalışma saatleri demek olurken şimdi de işte çıkarılmanın bahanesi oluyor. Bundan sonra performansımızın düşük, çalıştığımız bölümde fazla olduğumuz gibi sudan gerekçelerle önümüze gelecekler.

Sendikaya üye ol, sahip çık denetle!

Patronların bu saldırılarına karşı yapacabileceklerimiz var: Mücadeleci sendikalarda örgütlenmek. Eğer birlik olur ve örgütlü mücadele edersek şimdi işten çıkarma saldırılarını savuşturabiliriz. Aynı zamanda bütün yıl boyu iş güvencemizi kazanabiliriz.

O zaman yolumuz belli kardeşler! Mücadeleci sendikalara akın edelim!

Önce sendikalarımıza (Dev Turizm İş, Tüm Emek Sen) üye olalım. Üye olmakla kalmayalım aktif olup otelimizde örgütlenelim. Örgütlenmekle de kalmayalım! Sendikalarımızı denetleyelim, yönetmeye talip olalım! Patronlar, daha sezon bitmeden bizleri işten çıkarmak için hazırlık yapıyorlar. Rahatlar çünkü bizim tek, yalnız olduğumuzu düşünüyorlar. Ama biz olmasak ne servis olur, ne oda temizliği, ne yemek pişer, ne de başka birşey! Gücümüzün farkına varalım, sendikalarımızda birleşelim!

Örnekler var!

Türkiye işçi cehennemi. Her sektörde sömürü var. Ama sömürüyü de karşı mücadele edenler de var. İşte metal işçileri! Bursa, Kocaeli, Gebze, Ankara, Eskişehir ve Manisa’dan metal işçileri bize yolu gösteriyorlar. Haklarını elde etmek, iş güvencelerini sağlamak için birlik oldular. Onlara köstek olan, patronun yanında saf tutan Türk Metal sendikasından da istifa ettiler. Hem patronlara karşı hem de işbirlikçi sendikalara karşı mücadele ettiler. Şimdi mücadeleci sendikalarda örgütleniyorlar.

Vizyona giriyor: “Turizm-otel işçisi mücadelede”

“Turizmde Ağustos sonunda film kopacak” diyenlere cevabımız hazır olmalı. Ağustos’un sonunda kopacak film, patronların değil bizim filmimiz olmalı. Senaryosunu, biz turizm-otel işçilerinin yazdığı bir filmle: “Turizm- otel işçisi mücadelede” filmini gösterime sokalım. Şimdi filmimizi çekmek için mücadeleye atılırsak sezon sonunda filmin galasını bütün işçilerle birlikte izleriz! 

Turizm Otel İşçisinin Sesi, 09.07.2015