#EYT'linin oy gücü ve üretimden gelen gücü

#EYT'linin oy gücü ve üretimden gelen gücü

Emeklilikte yaşa takılanlar uzun zamandır süren mücadelelerini Maltepe meydanında yüz binlerin buluştuğu büyük bir mitingle taçlandırdı. Başarılı mitingin ardından, seçimlerin de yaklaşıyor olması dolayısıyla beklentiler arttı. Ne var ki Erdoğan yaptığı açıklamalarla bir kez daha meseleyi “erken emeklilik” ve “çifte maaş” diyerek çarpıttı ve iktidarın sorunu çözmeye niyetli olmadığını gösterdi.

EYT’liler dilenmiyor hakkını istiyor

Erdoğan’ın açıklamalarına paralel olarak EYT’lileri karıştırmaya yönelik çabalar da zuhur etti. AKP ve MHP’ye yakın çevreler mücadelede öncü rol oynayan EYT Derneği’ni CHP’nin arka bahçesi haline gelmekle suçlamaya başladı. Bu yüzden Erdoğan ve MHP’nin EYT’lilere sıcak bakmadığını ve sorunun çözülememesinin esas sebebinin bu olduğunu söylemeye başladılar. Erdoğan da verdiği demeçlerde sürekli EYT meselesinin muhalefet tarafından kışkırtıldığını söylüyor.

Oysa hangi partiye oy vermiş olursa olsun, yüz binlerce insan hakları için bir araya gelmiş ve omuz omuza vermiştir. Bu anlamda Maltepe mitingi ile birlikte EYT’liler rüştünü ispat etmiştir diyebiliriz. En önemlisi de bu mitingde EYT’liler ricacı olmamış, lütuf istememiş, sadaka istememiş, hakkını aramıştır. İktidar lehinde EYT’lilere müdahale etmeye çalışanlar ve muhalefetin meseleye dahil olmasını eleştiri konusu yapanlar milyonların vermekte olduğu mücadeleden vazgeçip iktidarın önünde diz çökmelerini sağlamaya çalışıyor.

EYT mücadelesi seçimlerle bitmedi yeni başlıyor!

EYT’lilerin mücadelesinde bir hata varsa bile bu olsa olsa iktidardan ve seçim sürecinden fazlaca beklenti içine girmiş olmak olurdu. Bu düşünce ve eğilim hâkim olursa seçim bittikten sonra EYT mücadelesinin sönümlenmesi söz konusu olabilir. Ancak mücadele seçimlerle bitmemiş, deyim yerindeyse yeni başlamıştır. Bugüne kadar milyonlarca EYT’linin “oy potansiyeli” sürekli mevzu bahis olmuşsa da özellikle Maltepe mitinginden sonra oy potansiyelinden çok daha büyük bir gücün var olduğu açıktır. “Oy potansiyeli” Erdoğan ve AKP’ye seçimlerde oy kaybı olarak bir ders ve mesaj vermiştir. Ancak şimdi sonuç almak için milyonlarca EYT’li işçi ve emekçinin gerçek gücü, yani emeğin üretimden gelen gücü devreye girmelidir.

Sendikalar ve EYT’liler el ele Birleşik İşçi Cephesi’ne!

Maltepe meydanında ortaya çıkan güç bugün sendikaların potansiyelini aşmıştır. EYT’liler 1999 yılında tüm sendikaların bir araya gelip yaptığı mitinglere benzer büyüklükte bir mitingi 10 yıl sonra yapabilmiştir. Bu kitlesel güç ile hâlâ son derece önemli olan sendikaların örgütlü gücü buluşmalıdır. EYT sorununun yanı sıra işçilerin kıdem tazminatı hakkının, kamu çalışanlarının iş güvencesinin korunması gibi acil başlıklarda işçi sınıfının birleşebileceği bir zemin vardır. Bu zeminde bir Birleşik İşçi Cephesi inşa edilebilir ve edilmelidir!

Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz!

Ne iktidardan ricacı olmak ne de muhalefetteki patron partilerinin arkasına dizilmek sonuç verecektir. EYT’liler, çıraklık ve staj sigortası mağdurları, kazanılmış hakları tehdit altındaki tüm işçi ve emekçiler kendi göbeğini kendi kesmelidir.

 

Bu yazı Gerçek Gazetesi'nin Nisan 2019 tarihli 115. sayısında yayınlanmıştır.