Cargill direnişi işçileri: Yılmak yok, mücadeleye devam!

Cargill direnişi işçileri: Yılmak yok, mücadeleye devam!

404 gündür sürmekte olan ve sürmeye de devam etmekte olan bir mücadele Cargill mücadelesi. Başlangıcından bu güne kadar ve bugünden sonraki kısmı ayrı alınmalı ve incelenmeli. Bu mücadele başlarken işçiler sadece şunu biliyorlardı; bir haksızlığa uğramışlardı ve bu haksızlığa karşı bir başkaldırı gerçekleştirmek istediler, bu sebeple de direnişe geçtiler. 404 gün boyunca bu mücadeleyi vermek öyle kolay devam ettirilecek bir süreç değil. Üyesi bulundukları sendika Tekgıda-iş sendikası da üyelerine sahip çıktı ve bu mücadelenin her zaman destekçisi oldu.  Bu işçiler yola çıkarken bir slogan ile yola çıktılar “Çocuklar iyi yaşasın diye babalar direniyor!”. Gerçekten çocuklara daha güzel bir ülke daha güzel bir dünya bırakacaksak direnmeliyiz.

İşçiler sesini çıkarmadığı sürece her şey işçilerin aleyhine gelişiyor. En basitinden 2014 yılında 5-6 ayda yerel mahkemelerde bitirilebilen davalar, bugün yok arabulucu yok bilirkişi raporu gibi bir çok gereksiz yeni çıkan uygulamalar yüzünden uzatılmakta ve işçilerin önüne zaman gibi bir yıldırma yöntemi konmaktadır. Ülkeyi yönetenlerin istediği işçinin bir meta bir mal gibi istenildiği zaman kullanılıp istenildiği zaman atılabilmesi, işçi sınıfının isteği ise insanlık yaşamına uygun hakkını alabildiği bir çalışma hayatıdır. Cargill işçilerinin talebi de budur. Bu talepler doğrultusunda mücadeleye devam edeceklerdir.

Tabiî ki bu mücadeleyi verebilmek kolay değil. Her gün fabrikada beklemek, baskılara karşı çıkabilmek,  moral bozucu eleştirilere karşı cevap verebilmek insanı ister istemez yoruyor. İşte tam bu noktada emek dostlarının ziyaretleri ve dayanışmaları önem kazanıyor. Direnişlerde ki en önemli şey motivasyondur. Bize bu motivasyonu sağlayan şey; emeğin yanındayız diyen emek dostlarının destek ve dayanışması sağlamasıdır. Bu vesile ile bu mücadelede bu desteklerini hiç esirgemeyip mücadeleyi kendi mücadelesi gibi gören Devrimci İşçi Partisine de teşekkür ederiz.

Her zaman söylüyoruz ve söylemeye devam edeceğiz. Cargill direnişi sadece  14 tane işçinin tekrar Cargill fabrikasında işe başlama mücadelesi değildir, Cargill direnişi bir işçi mücadelesidir ve Cargill işçisi kazandığı zaman tüm işçi sınıfı kazanacaktır. Bu sebeple sorumluluğumuzun farkında olarak mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.

Tek Gıda-İş’ten Suat Karlıkaya ve Cargill direniş işçileri

 

Bu yazı Gerçek gazetesinin Haziran 2019 tarihli 117. sayısında yayınlanmıştır.