"Biz şimdi metal harflerden DİP, yanına da baret koyduk"

Tersaneler cehenneminden selamlar!

Tersane işçileri olarak kuralsızlığın kural kabul gördüğü, Azrail'in en yakın mesai arkadaşımız olduğu tersaneler cehenneminde çalışıyoruz. Bizler tersaneler cehennemine sabahları uyandığımızda gitmek için hazırlandığımızda ilk iş akşam eve geri dönebilir miyiz korkusuyla ailelerimizle vedalaşırız. Belki geri sağ salim dönemeyiz ve bir daha göremeyiz endişesi içindir vedalaşmak. En kötü koşulların yaşandığı güvencesizliğin artık güvenimiz olduğu ve sömürünün en katmerlisini yaşadığımız ve yüzde seksenimizin taşeron işçisi olduğu kocaman bir havzada çalışıyoruz. En insani ihtiyaçlarımızın bile karşılanmadığı, sadece ücret karşılığı çalıştırılmaktayız. Yani 21. yüzyılda modern köleyiz adeta hepimiz.

Buradaki bu kötü çalışma koşullarına karşı üç maymunu oynayan sermaye hükümeti ve onun yetkilileri bu tersaneler cehennemini görmezden geliyor. Biz zaten bizlere bu koşulları dayatanların onlar olduğunu çok iyi biliyoruz. Tersane işçisinin yalnız olmadığını gösterircesine, kısa bir süre önce Tuzla havzasına işçilerin partisinin bürosunu açtık. Bu tersaneler için bir kilometre taşıdır. Devrimci İşçi Partisi'nin Tuzla bürosu artık biz tersane işçilerinin bir mevzisi olacaktır. Yani bu zamana kadar bizleri iliklerimize kadar sömürenler, tersaneleri işçiler için cehenneme çevirenler, bu zamana kadar rüzgâr eken patronlar, artık şunu iyi bilmelidir; tersane işçileri kendi öz partisiyle buluşmuştur. Artık rüzgâr eken patronlar fırtına biçeceklerdir.

Biz mevziimizi bulunmuş olduğumuz havzada işçileri partimizle buluşturarak taçlandıracağız. Bütün yoldaşlara çağrımızdır; Üniversitedekiler, fabrikadakiler, plazadakiler, lisedekiler, mahalledeki ve yaşamın her alanındaki yoldaşlar, durmak yok her alanda parti bayrağını daha daha yukarı çıkartalım. Biz şimdi metal harflerden DİP, yanına da baret koyduk. Bundan sonraki hedefimiz tersanelerin burçlarına mücadele bayrağını dikmek olacaktır.  İşte o zaman biz tersane işçileri için tersaneler cennet patronlar için cehennem olacaktır. Bu bilinçle yarına daha hazırlıklı ve kararlı yürüyoruz. Nasıl sizlerin desteği tersane işçileriyleyse, bizlerin de desteği sizinledir.

Hepinizi bütün emeğimiz, alın terimiz ve yoldaşça duygularımızla kucaklıyor ve selamlıyoruz.

Yaşasın işçilerin birliği!

Yaşasın işçilerin partisi Devrimci İşçi Partisi!

Tuzla'dan devrimci tersane işçileri