Avcılar Belediyesi’nde bir kez daha örgütlü mücadele kazandı

24 Aralık 2017 tarihinde yayımlanan 696 sayılı KHK, taşeron işçilerinin kadroya geçişi için sınav düzenlemesi getirmişti. İstanbul Avcılar belediyesinde çalışan taşeron işçilerinin kadro sınavları Şubat ayında yapıldı. OHAL ilan edildiğinde taşeron işçilerinin direniş çadırına saldırmak için fırsat bulan Avcılar Belediyesi, bu KHK ile de kadroya geçmek isteyen taşeron işçilerini mücadeleyle kazandıkları haklarından vazgeçirmek için fırsat bulmuş oldu. Yaptığı sınav sonunda belediye, Belediye-İş sendikasında örgütlü 130 işçinin sınavda başarısız olduğunu ilan etti.

Başarısız ilan edilen 130 kişi, sendikal süreçte öne çıkan isimler. Belediye yönetimi işçilerin sınavda başarılı olmasını engelleyerek, hem belediyedeki örgütlülüğü kırıp öncü işçileri işten atmayı hem de mahkeme yoluyla kazandıkları tazminatlara el koymayı amaçladı. Ancak işçiler hemen dilekçeler vererek sınavın geçersiz olmasını talep ettiler, belediyenin oyununu bozdular. Verilen dilekçelerden sonra tekrarlanan sınavdan, sınava girmeyen dört işçi hariç tümü geçerek belediyenin iştiraki şirketinde çalışmaya hak kazandılar.

Avcılar Belediyesi işçileri sınav konusunda da verilmeyen ücretlerini almak için yaptıkları gibi örgütlü bir şekilde saldırılara karşı koydu.  AKP hükümetinin çıkarttığı işçi düşmanı yasaları arkasına alarak işçi haklarına ve örgütlülüğüne saldıran Avcılar Belediyesi’ne ve benzerlerine karşı tek yol örgütlü mücadele etmektir.

Bu yazı Gerçek gazetesinin Nisan 2018 tarihli 103. sayısında yayınlanmıştır.