Yine BELTAŞ Yine Beşiktaş Belediyesi

İstanbul Beşiktaş Belediyesi’ne bağlı 239 Beltaş A.Ş. İşçisi,  Disk'e bağlı Genel-İş sendikasına üye oldukları gerçeksiyle tam da Genel-İş ile belediye arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ederken “taşeron firma değişikliği” bahanesiyle işten atıldılar. 

Buna karşılık belediyenin önünde çadır kuran işçiler, direnişlerinin 27. gününde belediyenin önünden saat 13:30’da Beşiktaş merkeze “İşimizi, ekmeğimizi geri istiyoruz – İşçi kıyımına son!” pankartı açarak  yürüyüş gerçekleştirdiler. Yürüyüş esnasında işçilerin ellerinde “Beşiktaş halkı emekçine sahip çık!”, “Belediye başkanının ilk icraatı bizi işten attı!” yazılı dövizler bulunuyordu. “Başkan şaşırma sabrımızı taşırma!” ve “Direne direne kazanacağız!” sloganları atıldı.

Yürüyüşe Genel-İş şubelerinden yöneticiler, Birleşik Metal-İş üyeleri, EHP, Halkevleri ve Enerji-Sen'in yanında DİP militanları da destek verdi.

Yürüyüş sürerken Beşiktaş halkı korna ve alkışlarla yürüyüşe destek verirken, kitle 14:15'de Beşiktaş meydanına ulaştı. Meydan'da KESK bileşenleri de eyleme destek verdi. Daha sonra basın açıklaması yapmak üzere söz alan Genel-İş 1 No’lu Şube Başkanı Mehmet Pehlivan şunları söyledi: "Her yıl yapılan ihale süreçleri bahane edilerek kapıya konulmaktan bıktık artık. Bizler siz Beşiktaş halkına hizmet veren çalışanlarız. İki yıldan 12 yıla kadar sizlere hizmet veriyoruz. Belediye Başkanı ihaleyi bahane edip sendikalı işçi istemediğini göstermektedir. Çünkü aynı zamanda toplu sözleşme görüşmelerimiz devam etmektedir. Toplu sözleşme devam ederken bizler kapı önüne bırakıldık. Bu durum görüşmelerimizin de tıkanmasına yol açmıştır."

Pehlivan, Beşiktaş halkının emekçilerine sahip çıkması çağrısında bulunarak sözü DİSK Genel Başkanı Kani Beko'ya verdi. Genel-İş Sendikası olarak taşeronlaştırmaya karşı dişe diş mücadele verdiklerini iddia eden Beko, 20 bin taşeron işçiyi örgütleyerek haklarını aldıklarını, dolayısıyla BELTAŞ'taki işçi kıyımına da izin vermeyeceklerini savundu.  Daha sonra Kani Beko basın açıklamasını okudu. Açıklamadan sonra sözü HDP Milletvekili Levent Tüzel aldı.  CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nin gerçekleştirdiği işçi kıyımını protesto ettiklerini ve işçiler işe alınana dek sürecin takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Tüzel'in ardından söz alan bir BEDAŞ işçisi ise işyerinde can güvenlikleri olmadığı için iş bıraktıklarını, bunun karşılığında işten atıldıklarını söyledi. BEDAŞ işçisi direnişlerini sürdüreceklerine vurguda bulunarak, “Birleşe birleşe kazanacağız” dedi.

Son olarak sözü KESK İstanbul Şubeler Platformu sözcüsü Fadime Kavak aldı. Kavak, taşeron cumhuriyetine karşı yapılan bu eylemi sahiplendiklerini, gelinen yerde işçilerin en önemli güvenceleri olan sendika ve grev haklarının engellendiğini belirtti. CHP'nin taşeron karşıtı söylemlerine dikkat çekerek, eski DİSK Başkanı ve CHP Milletvekili Süleyman Çelebi'nin neden işçilere destek vermediğini sordu. Kavak, Çelebi'nin partisine BELTAŞ işçilerinin sorunlarını sorup sormayacağını merak ettiklerini belirtti. 

Konuşmaların ardından eylem sona erdi.