Yaz kampında sıcak sonbahar hazırlıkları

Güne denize girerek ve resim yazılama atölyesi ile başladıktan sonra Türkiye’de halk isyanının dinamikleri başlıklı oturuma geçildi. Oturum, halk isyanının şehitleri Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, Ethem Sarısülük, Medeni Yıldırım, Ali İsmail Korkmaz için yapılan saygı duruşuyla başladı. Sunumu yapan yoldaşımız isyan sürecini çeşitli yönleriyle anlattı. Ardından birçok şehirden gelen yoldaşlarımız kendi şehirlerinde yaşanan isyan sürecini anlattı. Sonrasında katılımcılar halk isyanıyla ilgili söz aldı, deneyimlerini ve sorularını paylaştı örgütlenme gerekliliğinden, Kürt hareketinin sürece katılımından DİP’in isyan sırasında işçilere ve sendikalara yaptığı genel grev çağrısından, sendikaların süreçte aldığı tutumdan bahsedildi.

Ardından birebir örgütlenmede sorunlar ve ikna yöntemleri üzerine bir  atölye düzenlendi. Burada farklı durum ve özelliklerdeki insanlarla ilişkilerimizde nasıl yöntemler izleyebileceğimizle ilgili bir çalışma yapıldı. Bu atölye çalışmasına parallel olarak uluslararası katılımcılarla birlikte enternasyonalist faaliyet atölyesi özellikle Akdeniz devrimci havzasında gerçekleştirilebilecek politik faaliyetler üzerinde yoğunlaştı. Daha sonra akşam yemeğinin ardından ajitasyon ve propaganda atölyesi yapıldı. İkincisi yapılan atölyede ajitasyon kitleyi etkilemek ve siyasi olarak yönlendirmek için ne gibi yöntemler kullanılabileceği iyi bir ajitasyonun özellikleri konuşuldu. Örnek bir durum kurgulandı ve bu kurgu üzerine katılımcılar uygulama yaptı. Özellikle Yunanistan’dan EEK’li yoldaşımızın kendi dilinde yapmış olduğu ajitasyon büyük etki yarattı.

Bu oturuma parallel olarak işyerlerinde sendikal örgütlenme başlıklı oturum kampın işçi, kamu emekçisi ve büro çalışanı katılımcılarının ağırlıklı katılımıyla gerçekleştirildi. Deneyimlerin aktarıldığı ve önümüzdeki dönemde işyerlerindeki örgütlenme faaliyetinde öne çıkarılması gereken hususların değerlendirildiği atölye son derece verimli geçti. Cumartesi günü yapılan faaliyetler adeta bir teorik, politik ve pratik boyutlarıyla sıcak sonbahara ve halk isyanının yeni evrelerine bir hazırlık niteliğindeydi.

Son olarak müzik ve tiyatro atölyesindeki arkadaşlarımız hazırlamış oldukları gösterileri sergilediler. Gece “Marx geri döndü” oyununun sergilenmesiyle sona erdi.