Üniversitelerde 6 Kasım çağrısı!

6 Kasım YÖK'ün kuruluşu, Türkiye'nin birçok şehrinde ve üniversitesinde protesto edilecek. 12 Eylül darbesinin ürünü olan YÖK, AKP'nin emrinde üniversitelerin ticarethaneye çevrilmesinde başat bir rol oynuyor. Asistanların ve emekçilerin iş güvencelerini tırpanlayan, bilimsel eğitim adına ne kalmışsa yok eden, öğrencilere ve emekçilere karşı soruşturmaların, baskıların merkezi olan YÖK'e karşı DİP'li Öğrenciler de çalışmalarını sürdürüyorlar.

Akdeniz, Anadolu, İTÜ, Mimar Sinan, İstanbul, Kocaeli, Uludağ, ODTÜ ve Hacettepe üniversitelerinde "Üniversiteleri YÖK'ten temizle" başlıklı bildiriler dağıtıldı, afişler asıldı. Üniversite öğrenciler ve emekçileri, YÖK'e ve AKP'ye karşı mücadele çağrıldı.

6 Kasım'da YÖK'e karşı alanlara çıkacak üniversitelerin eylem programlarının bir kısmı şöyle:

-İstanbul Üniversiteleri (hepsi): Saat 13.30'da Vezneciler Metro'dan Edebiyat Fakültesi'ne ardından Beyazıt'a yürünecek. Beyazıt'taki basın açıklamasından sonra İÜ Merkez Kampüs'de saat 15.00'de panel/forum düzenlenecek.

-Kocaeli Üniversitesi: Saat 11.30 fakültelerden Sosyal Tesislere ardından topluca Rektörlük'e yürünecek.

-Uludağ Üniversitesi: Saat 12.30 Mediko Sosyal

-Anadolu Üniversitesi: Saat 14.00 Yemekhane