Üniversite bileşenleri ÜTKK pikniğinde buluştu

Çeşitli üniversitelerden taşeron işçi, öğrenci ve akademisyenler 8 Mayıs pazar günü Belgrad Ormanı'nda Üniversiteler Arası Taşeron Komisyonları Koordinasyonu'nun düzenlediği piknikte buluştu. 

Kahvaltının ardından yapılan forumda üniversitelerde taşeron işçilerin yükselen sendikalaşma mücadelesi konuşuldu.  Üniversitelerde kurulan taşeron izleme komisyonlarının hangi mücadeleler sonunda kurulduğu anlatıldı. İTÜ, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Koç Üniversitesinden işçiler ve öğrenciler sorunlarından bahsetti ve deneyim aktarımı yaptı. Ortak gündemler ve sorunlar belirlendi, bu sorunların çözümü yönünde eylemselliğe geçmek ve beraber hareket etmek için kararlar alındı. 

Halaylar ve ardından gelen öğle yemeğiyle devam eden gün, "Yaşasın sınıf dayanışması!" sloganlarıyla sona erdi. Üniversitelerin asıl bileşenlerini bir araya getirip dayanışmayı güçlendiren gün öğrenci, işçi ve akademisyenlerin sorunlarının birbirinden bağımsız olmadığını ve hepsinin ancak bir araya gelindiğinde çözülebileceğini göstermesi açısından öğretici oldu.