Uludağ Üniversitesi'nde YÖK protestosu

6 Kasım YÖK'ün kuruluş yıldönümünde, Uludağ Üniversitesi öğrencileri saat 12.30'da Mediko'da toplanarak YÖK'ü protesto etmek amacıyla basın açıklaması gerçekleştirdiler.

1981'de üniversiteleri piyasaya açmak ve öğrencileri baskı altına almak amacıyla kurulan YÖK' e karşı tüm üniversitelerde yürüyüşler ve eylemler gerçekleştirildi. Rektörlük, Uludağ Üniversitesi öğrencilerini, yaklaşık bir yıldır soruşturmalar ve baskılarla yıldırılmaya çalışıyor. Masa açmak, yürüyüş düzenlemek ve siyaset yapmak, devrimci, sosyalist öğrencilere yasaklanırken, faşist ve gerici çetelerin fikirlerini yayması, polis ve rektörlük tarafından desteklenmektedir. İşte tam da bu yüzden Uludağ Üniversitesi'ndeki tüm baskılara karşı, 6 Kasım'da gerçekleştirilen YÖK eylemi anlam kazanmaktadır.

Sivil polislerin, ÖGB'lerin kuşatması altında, Mediko'da gerçekleştirilen eyleme tüm çağrılara rağmen yalnızca Devrimci İşçi Partisi, Emek Partisi ve Devrimci Parti katıldı. Diğer sol kurumlar ise eyleme katılmadılar. Basın açıklaması öncesinde ÖGB, öğrencilere basın açıklaması yapmanın yasak olduğunu, aksi takdirde haklarında soruşturma açılacağını söyleyerek tehdit etti, açıklamayı engellemeye çalıştı. Öğrenciler ise alanı terk etmeyerek YÖK'e karşı seslerini yükselttiler. ''YÖK kalkacak, polis gidecek, üniversiteler bizimle özgürleşecek'', ''Polis defol, üniversiteler bizimdir'' sloganları atıldı.

Ayrıca birçok üniversitede yaşanan polis saldırısına karşı da bugün alanlarda olmanın önemi daha da artmıştır. Uludağ Üniversitesi'nde mücadelenin daha da yükseleceğini söylüyor, tüm kurumların üniversitede artması muhtemel baskı ve saldırılara karşı daha sorumlu davranması ve dayanışma içinde olması gerektiğini düşünüyoruz. Bizler, işçi emekçi çocukları olarak alanları terk etmeyerek YÖK'e, rektörlere, patronlara ve işbirlikçilere karşı sesimizi daha da gür çıkarmaya devam edeceğiz.