Uludağ Üniversitesi YÖK’e karşı yürüdü: “YÖK kalkacak polis gidecek üniversiteler bizimle özgürleşecek!”

Uludağ Üniversitesi öğrencileri darbe sonrası 6 Kasım 1981 tarihinde kurulan YÖK’e, baskılara ve üniversitede sermayenin hakimiyetine karşı yürüdüler.

İİBF önünden başlayan eylem ajitasyon ve sloganlarla okuldaki fakülteleri dolaşarak rektörlüğün önünde Türkçe ve Kürtçe basın açıklamalarının okunmasıyla son buldu. Öğrenciler Gezi ile başlayan halk isyanı sürecinde kaybettiğimiz isyan şehitlerini de andı ve üniversite öğrenci Ali İsmail Korkmaz’ı hatırlatarak ‘’Hepimiz Ali’yiz öldürmekle bitmeyiz!’’ diyerek onlardan aldıkları gücü dile getirdiler. Eylem sonrası Mediko’da forum gerçekleştiren öğrenciler eylemi değerlendirirken, aynı zamanda başbakanın öğrencilerin özel yaşamına müdahalede bulunan sözleriyle ilgili bir video hazırlanması, Roboski katliamına tepki olarak 7 Kasım günü Perşembe günü adliye önünde bir basın açıklaması, yine aynı gün yapılacak olan utanç duvarı eylemine forum olarak destek verme kararı aldılar.