Türkiye’de temizlik iş kolu ve sendikal örgütlenme tartışıldı

Belediye-İş İstanbul 2 Nolu Şubenin sendika, konfederasyon ve demokratik kitle örgütlerine yaptığı çağrı üzerine bugün Belediye-İş İstanbul 2 Nolu Şube'de, Türkiye’de temizlik iş kolu ve sendikal örgütlenme sorunu, olumsuz çalışma koşullarının iyileştirilmesini isteyen ve bu uğurda sendikalaşıp işten atılan  Avcılar Belediyesi işçilerinin direnişi ışığında tartışıldı. Toplantıya birçok demokratik kitle örgütü ve sendika katıldı.

Genel hatlarıyla temizlik işlerinde çalışan işçilerin örgütlenmesinin zorluğundan, bu alanda sömürünün hat safhada olduğundan, ücretlerin  ödenmesinde ciddi sıkıntılar yaşandığından, sendikalarla irtibata geçen işçilerin tehdit edildiğinden, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin buralarda geçerli olmadığından, işçinin hastalanması halinde istirahat ücretlerinin ödenmediğinden, yıllık izin aldıklarında ücretlerinin kesildiğinden, kullandıkları araçlarda oluşan hasarların işçilerin ücretlerinden kesildiğinden bahsedildi.

Örgütlenme alanında asli görevin sendikalarda olduğu, fakat demokratik kitle örgütlerinin de bu konuya mesai harcaması gerektiği, demokratik kitle örgütlerinin bu mücadeleye tüm gücüyle destek vermesi gerektiği ifade edildi.

Tartışma kısmında ise bugün sermayenin işçi sınınfının kazanamlarına ciddi saldırılarda bulunduğu, taşeron çalışmanın, kıdem tazminatının ve kiralık işçilik yasasının  işçi sınıfının kazanımlarının ellerinden alınması anlamına geldiği, bu saldırılar karşısında tüm sendika ve konfederasyonların birlikte bir mücadele hattı örmesi gerektiği,  sermayenin saldırılarının ancak işçi sınıfının üretimden gelen gücünü kullanmasıyla  püskürtülebileceği söylendi.

Avcılar direnişi nezdinde mücadelenin nasıl ilerletilebileceği ve yöntemleri tartışıldı. Yaklaşık 4 aydır mücadele eden Avcılar belediyesi işçilerinin, mücadele yöntemlerinden olan bildiri dağıtımı, yürüyüş, sticker çalışmaları, basın açıklamaları vs. yapıldığını ve bunların bir mücadele aracı olduğu ve bundan sonra da yapılması gerektiği, fakat mücadelenin içerde çalışan işçilere yansıtılması konusunda eksiklikler olduğu,  bu mücadelenin onların da mücadelesi olduğunu anlatmak gerektiği ve Avcılar Belediyesi temizlik işçilerinin mücadelesinin ancak şu an çalışmakta olan işçilerin iş bırakmasıyla ilerleyebileceği öne çıkan görüşler arasındaydı.