Türkiye Siyasi Tarihinde Filistin etkinliği

Filistin İçin İsrail’e Boykot Girişimi (BDS), Türkiye’de Filistin meselesine değişik siyasi akımların geçmişten beri nasıl bir yaklaşımı olduğu sorununu tartışmak üzere bir toplantı düzenliyor. Toplantı 16 Haziran 2015 Salı günü (bugün) saat 19:30’da TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın Taksim’deki salonunda yapılacak. Devrimci İşçi Partisi militanlarının da faaliyetlerine destek verdiği BDS’nin bu etkinliğinin davet metnini aşağıda yayınlıyoruz.

“İşgalci İsrail devletinin kurulmasından bu yana, Filistin halkının Siyonizme karşı mücadelesi, enternasyonalizmin ve uluslararası dayanışma hareketlerinin merkezinde duran konuların başında geldi. Dünya siyasi konjoktürü, Filistin siyasi yapılanması ve bölgenin siyasal dönüşümleri bütün ülkelerin ama özellikle Filistin'e komşu olan ülkelerin siyasal hareketlerinin ayrışma noktalarından biri oldu. Bu, Türkiye siyaseti için de geçerlidir.

Türkiye siyasetinin farklı eğilim, parti ve örgütlerinin Cumhuriyet tarihi boyunca Filistin konusunda aldığı tavrı analiz etmeden “gerçek ve ilkeli bir Filistin’le dayanışma hareketi örme” amacı konusunda ilerleme kaydedilemeyeceğinin bilinciyle, Filistin için İsrail’e Boykot Girişimi bu tartışmayı, yetmişlerden bu yana Filistin davası ile ilişkilenmiş Türkiyeliler ve Türkiye’de yaşayan Filistin diasporası mensuplarıyla incelenmeye ve tartışmaya açmanın adımlarını atıyor. Sizleri, Türkiye siyaseti içinde Filistin’in yerini dünden bugüne ele almaya ve Filistin’le dayanışmayı tartışmaya davet ediyoruz.

Not: Panel Arapça ve Türkçe yapılacaktır.

Filistin İçin İsrail'e Boykot Girişimi”