Tank Palet fabrikası gizlice Katarlılara gidiyor!

Tank palet

20 Aralık 2018’de Cumhurbaşkanlığı Kararı ile özelleştirme kapsamına alınan Sakarya Tank Palet fabrikası, işçilerin ve kamuoyunun tepkisi dolayısıyla uzun süredir gündemde bulunuyordu. Tepkiler nedeniyle özelleştirme süreci sürüncemede bırakılmıştı. Geçtiğimiz günlerde yeni bir Cumhurbaşkanlığı Kararı ile fabrikanın Katar ortaklı BMC şirketine satılması için Asfat A.Ş.’ye devredildiği ortaya çıktı. Ancak söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararı ne kamuoyuna açıklandı ne de Resmi Gazete’de yayınlandı. Cumhuriyet gazetesi söz konusu belgeye Harb-İş Sendikası üzerinden ulaştı. Fakat gazete de belgenin aslını alamadı ve el yazısı ile yazılanları not edip öyle haberleştirdi.

Kararname ile karar farkı

Neden bu karar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile değil de Cumhurbaşkanlığı Kararı ile alındı sorusu akıllara iki şeyi getiriyor. Birincisi AKP sözcüsü Ömer Çelik’in tartışmalar sırasında söylediği gibi kararların Resmi Gazete’de yayınlanma zorunluluğu olmaması. Bir diğer önemli ayrıntı ise Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Anayasa Mahkemesi (AYM), kararlarının ise Danıştay tarafından denetlenmesi. Son dönemde Erdoğan ve AKP iktidarı AYM ile bazı kararlarda ters düşerken, Danıştay ise başkanı olan Zerrin Güngör’ün Erdoğan karşısında düğmesi olmayan cübbesini iliklemeye çalışmasıyla hatırlanıyor.

Özelleştirme hüllesi

Buna göre Tank Palet fabrikası “üçüncü kişilere kiralanması, tahsisi, işletme hakkının devredilmesi veya diğer işlemlerin gerçekleştirilmesini teminen” Asfat A.Ş.’ye devrediliyor. Erdoğan geçtiğimiz yıl fabrikayı 25 yıllığına Katar ortaklı BMC’ye kiraladıklarını açıklamıştı. Söz konusu devir işleminin bu amaçla gerçekleştirildiği anlaşılıyor. İşçiler özlük haklarıyla birlikte Asfat A.Ş.’ye devredilirken şimdilik Milli Savunma Bakanlığı (MSB) personeli olarak kalmaya devam edecekler. Zira Cumhurbaşkanlığı Kararı, üçüncü kişilere kiralama ve işletme hakkının devri ile birlikte işçilerin de devredilmesini MSB ve Asfat A.Ş.’nin belirleyeceğini hükme bağlıyor. Böylece Asfat A.Ş.’ye devir kararı ile fabrikanın Katar ortaklı şirkete satışı için hülle yapıldığı anlaşılıyor.

İktidarın edebiyatı milli, icraatı netameli…

Karar Resmi Gazete’de yayınlanmamış durumda. AKP sözcüsü Ömer Çelik böyle bir zorunluluk yok dedi. Oysa 20 Aralık 2018 tarihli kararın yayınlandığı halde bunun neden yayınlanmadığının bir izahı yok! Kararın 1105 sayılı olmasından ise Mayıs 2019 tarihli olduğu anlaşılıyor. Bunun anlamı, verilen kararın günler değil aylar boyunca işçilerden ve halktan tamamen gizlenmiş olmasıdır. Bu esnada elbette ki verilen karar hakkında BMC ve Katarlı ortakları bilgilendirilmiştir. Belli ki her fırsatta “yerli milli” edebiyatıyla halkı aldatan iktidar, bu söylemleriyle tam bir çelişki olan icraatını açık etmek istememiştir. Gizliden gizliye ve el çabukluğuyla Sakarya Tank Palet fabrikasının Katar ortaklı şirkete kiralanmasının yolu açılmıştır.

Bu yazı Gerçek gazetesinin Ekim 2019 tarihli 121. sayısında yayınlanmıştır.