Sütaş işçileri işe iade davasını kazandı

Bursa, Karacabey’deki Sütaş fabrikasında çalışan ve ağır çalışma koşulları nedeniyle anayasal haklarını kullanıp Tek-Gıda İş sendikasına üye oldukları gerekçesiyle işlerine son verilen 11 işçinin işe iade davası kazanımla sonuçlandı. Yaklaşık 300 gündür fabrika önünde direnen işçilerin haklı mücadelesi mahkeme tarafından verilen karar ile de meşruluk kazandı. Sendikal faaliyet gösterdikleri için işten atılan işçilerin açmış olduğu sendikal tazminat ve işe iade davaları 21 Ocak 2015 günü Karacabey 1.Asliye Hukuk mahkemesinde görüldü. Mahkeme, sendikal sebeplerle işten atılan 11 işçinin işe iadesine ve Sütaş’ın her bir işçiye ayrı ayrı tazminat olarak 12 aylık brüt ücretleri tutarında sendikal tazminat ödemesine, ayrıca boşta geçen 4 aylık süreler için de işçilerin net ücretlerinin ödenmesine karar verdi.