Soma katliamı 3. yılında Antalya’da da unutulmadı

Soma katliamının 3. yıldönümünde Antalya’da DİSK, KESK ve TMMOB’un çağrısıyla bir araya saat 17:00’de Attalos Meydanı’nında basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklaması “Soma’yı unutma unutturma” ve “Soma’nın hesabı sorulacak” sloganları ile başladı. Basın açıklamasını TMMOB temsilcisi okudu. Açıklamada özelleştirme, taşeronlaşma, rödovans gibi uygulamaların emekçiler için ölüm anlamına geldiği, bu durumun da kamusal denetimin ve yaptırımın yetersizliğiyle birlikte iş cinayetlerine yol açtığı söylendi. Maksimum kâr elde etmek adına iş güveliğinden yoksun ortamlarda işçilerin ölümle burun buruna çalıştırıldığı ve siyasal iktidarın katliam karşısındaki vurdumduymazlığı ile madenlerdeki ölümleri fıtrata, kadere bağlayan yaklaşımlarının bu duruma zemin hazırladığı belirtildi.

Açıklamanın sonunda taşeron yasaklansın, sendikalaşmanın önündeki engeller kaldırılsın gibi talepler sıralandı. Açıklama sloganların ardından sona erdi.