Siyasi iktidarın Gezi Parkı düşmanlığı emek düşmanlığı ile sürüyor

22 Temmuz Pazartesi günü Beylikdüzü Belediyesi önünde TMMOB İl Koordinasyounu tarafından basın açıklaması yapıldı. Kamu kurumu niteliğinde anayasal bir meslek kuruluşu olan Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu üyesi Gürkan Akgün, sözleşmeli personel olarak bünyesinde çalıştığı Beylikdüzü Belediyesi tarafından 18 Temmuz Perşembe günü keyfi ve hukuksuz olarak işten çıkarılmıştır. Odanın 15 Şubat 2012 tarihinden bugüne kadar Taksim Meydanı için İstanbul'a dayatılan projeye karşı mücadele veren Taksim Dayanışması'nın bileşeni olması işten çıkarılma gerekçesi olarak bizzat Belediye Başkanı tarafından ifade edilmiştir.          

Ayrıca basın açıklamasında TMMOB torba yasa konusundaki düşüncelerini şu şekilde dile getirmiştir: "Hükümete bağlı tüm kurumlar, sahip oldukları tüm yetkileri kullanarak, kamu kurumu niteliği taşıyan meslek odamıza saldırmaktadır. Bunun yanı sıra gece yarısı operasyonları ile 9 Temmuz Salı gecesi yine bir "torba yasa" içinde yıllardır emekten, bilimden, kamu yararından yana mücadelesini sürdüren TMMOB ve bağlı odalarını hukuk dışı bir şekilde sınırlamaya yönelik bir yasa değişikliği yapılmıştır." .

Basın açıklaması emekten yana olan herkesi bir arada durmaya, korkularıyla değil vicdanlarıyla hareket etmeye davet ederek sona erdi.