Şişecam işçisi greve hazırlanıyor

Kristal-iş Şişecam’la gerçekleştirdiği toplu iş sözleşmesi(TİS) görüşmelerinin 15. oturumunda da anlaşamadı. Daha önce ilan edildiği üzere 20 Haziran'da Şişecam işçileri greve çıkmaya hazırlanıyor. Kristal-İş Eskişehir bürosuna gittiğimizde ciddi bir hareketlilik ve tartışma ortamı vardı. İşçiler ve sendikadakiler grev hazırlığı yapıyorlardı. Kristal-İş Eskişehir şube başkanı Erdal Akyazı’ya sorularımızı iletme imkânı bulduk.

Gerçek: Şişecam’da çalışan işçilerin başlıca sorunları nelerdir?

Düşük ücret, çalışma koşulları ve ücretlerin iyileştirilmesi. Türkiye genelinde Şişecam işçileri saat başı 10.43-9.25 lira alırken bazı işçiler 6.90 lira alıyor. Eskişehir’de de fabrikada çalışan 1200 işçiden 500’ü aylığa vurunca asgari ücretin %30 üstündeki bu fiyatın altında çalışıyor. Bu arkadaşlar için iyileştirme zammı ve sendika olarak saat başı 1.90 lira fiyat artışı talep ederken işveren 0.90 liralık bir artış veriyor. Ayrıca bu aylarda fabrikalar çok sıcak oluyor havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin olmayışı çalışma koşullarını ağırlaştırıyor.

Gerçek: Şişecam da taşeron çalışma uygulaması var mı?

Yok, yaptığımız sözleşmede de asıl işveren bir aydan uzun bir süre başka bir alt firma çalıştırılamaz gibi net bir madde var. Biz sendika olarak taşeron çalışma sistemine ilkesel olarak karşıyız ve örgütlü olduğumuz yerlerde bunu net bir şekilde ortaya koyuyoruz.

Gerçek: Fabrikalarda Kristal-İş’in örgütlenme durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Olumlu. Üyelerimiz örgütlü olduğumuz fabrikalarda etkin bir şekilde hareket edebiliyor. Eskişehir Paşabahçe fabrikasında 1200 işçiden 1043’ü greve çıkacak. Türkiye genelinde de eş zamanlı 6 şirkete ait 10 işyerinde greve çıkılacak. Bunun dışında yeni işyerlerinde de örgütlenme çalışmalarımız devam ediyor.

Gerçek: Şişecam’da grevle TİS sözleşmesindeki talepler elde edilmezse nasıl bir mücadele hattı izlenmeli?

Ücretle ilgili talebimizin sonuna kadar arkasındayız. Eğer istenilen artış sağlanmazsa örgütlü olduğumuz yerlerde yine iş durdurma, iş yavaşlatma eylemlerimiz devam edecektir.

Bunların dışında sözleşmede işçinin biriminin verimsizlik ve benzeri bahanelerle işçinin onayı olmadan değiştirilemeyeceği sözleşmeye konulmuş. Yakacak parası ve bayram parası gibi desteklerin de olması işçilerin örgütlü gücüyle hakkını nasıl alacağını ve bundan sonra izlemesi gereken yolu en iyi şekilde anlatıyor.