Sağlık emekçileri Dr. Kamil Furtun için sokaklara aktı!

29 Mayıs günü, poliklinik ziyareti yaptığı sırada, mafya üyesi olduğu bilinen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden sağlık emekçisi Kamil Furtun için, 1 Haziran’da tüm Türkiye’de sağlıkçılar iş bıraktı.

Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Emekçileri Sendikası ve bir çok derneğin çağrısıyla, saat 08:30’da hastane önlerinde saygı duruşuyla başlayan eylem, protesto yürüyüşüyle devam etti. Sağlık emekçilerine yönelik şiddet her geçen gün dozunu arttırıyor ve artık ölümle sonuçlanıyor. Yaşanan son kayıp ise adeta bıçağın kemiğe dayandığı an oldu. İş bırakma fiili greve dönüştü. Tüm hastanelerde ve Aile Sağlığı Merkez’lerinde poliklinikler kelimenin tam anlamıyla durdu.Sağlık emekçilerinin öfkesi büyüktü. Binlerce emekçi sokaklara döküldü ‘’bakan istifa!’’, ‘’ bakan bakıyor sağlıkçılar ölüyor!’’ sloganları durmaksızın atıldı. Sendikalar, odalar ve meslek örgütleri adına tek tek konuşmalar yapıldı.

Basın açıklamasında sağlık emekçilerine yönelik şiddetin artmasının altındaki etkenin sağlığın piyasalaştırılması, sağlık bakanının ve hükümetin nefret içeren söylemleri olduğu ve şiddet olaylarının ardından bakanlığın hiç bir girişimde bulunmaması olduğu söylendi. Kamil Furtun’nun yalnızca faillerinin değil azmettiricilerinin de bulunması gerektiği vurgulandı. Ayrıca sağlık bakanlığının farkındalık yaratmak için ilan ettiği 15 dakikalık sözde iş bırakma eleştirildi. ‘’Biz farkındayız bizi kandırmaya çalışmayın siz farkına varın!’’ sloganı atılarak eylem sona erdi.