Sağlık emekçileri baskılara ve soruşturmalara karşı eylemde!

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi sağlık emekçileri son dönemde idarenin sistematik şekilde uyguladığı baskılara, sürgünlere ve soruşturmalara karşı 25 Mayıs saat 12:00’de SES, İstanbul Tabip Odası ve Devrimci Sağlık-İş çağrısıyla eylem gerçekleştirdi.

10 Ekim’de Ankara’da yaşanan katliamın ardından KESK 2016 yılını katliamda yaşamını yitirien emekçilere adamıştı ve yeni yıl takvimlerinde de kaybettiğimiz emekçilerin resimlerini koyarak, "Katilleri tanıyoruz, unutmayacağız!" yazısıyla dağıtımını gerçekleştirmişti. Hastane yönetimi dağıtılan takvimleri toplatmış ve basın açıklamasına katılanlara da soruşturma açılmıştı.

Yönetimin sistematik olarak yürüttüğü baskı ve soruşturmalara karşı bugün Acil Psikiyatri önünde bir araya gelen emekçiler Bakırköy Genel Sekreterliği'ne doğru "Ruh sağlığımızdan olmadan barış hemen şimdi!" pankartıyla yürüyüşe geçti. Gerçekleştirdikleri basın açıklamasında; "Yapılmak istenen tabip odasının, SES sendikasının sesini susturmaktır. Hastane kampüsünün satışını problem yaşamadan yapmak istemeleridir. Barışın sesini susturmak istemeleridir. Doğu ve Güneydoğu’da yürütülen savaşta mağduriyet yaşayan halkın sağlık hizmetlerinden faydalanmasının önüne geçmektir. Kölelik, ölüm, yağma ve talandan başka hiçbir şey vaat etmeyen baskıcı düzen karşısında insanca yaşam mücadelemizi sürdüreceğiz" denilerek alkışlarla ve sloganlarla basın açıklaması son buldu.