Praksis Dayanışma Akademisi Ankara’da ilk toplantısını yaptı

Praksis Dergisi KHK’larla ya da sözleşmeleri yenilenmeyerek üniversiteden uzaklaştırılan akademisyenlerle dayanışma amacıyla bir dizi toplantı düzenliyor. “(şimdilik) Kampüs dışında, (her zaman) dayanışma içinde” sloganıyla düzenlenen başlangıç etkinliği 15 Ekim Cumartesi günü Sungur Savran, Hülya Kendir, Melahat Kutun, Yasin Durak ve Yücel Demirer’in konuşmacı olarak katılımıyla Eğitim Sen Ankara 5 No’lu Şube’nin toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda ilk konuşmayı 12 Eylül sonrası akademiden uzaklaştırılan ancak mücadeleden uzaklaştırılamayan kuşağın temsilcisi olarak Sungur Savran yaptı. AKP’nin sıra dışı yanlarını ve Üçüncü Büyük Depresyon ile karakterize olan dünya durumu içindeki pozisyonunu ele alan konuşmasında Savran, burjuvazinin iç savaşından laikliğin emekçiler için anlamına, Ortadoğu’daki savaşın Avrupa’daki politik etkilerinden Üçüncü Dünya Savaşı riskine kadar pek çok konuya da değindi. Niğde, Kocaeli ve Mersin üniversitelerinden uzaklaştırılmış bulunan, Praksis Dergisi yayın ya da danışma kurulu üyeliği yapan, yazılarıyla dergiye katkı veren Hülya Kendir, Melahat Kutun, Yasin Durak ve Yücel Demirer de sunumlarını gerçekleştirdikten sonra toplantı canlı bir tartışma bölümünün ardından sona erdi.