Polis sadece İstanbul’da değil, Milano’da da saldırgan!

İtalya’nın Milano şehrinde, aynı tarihte açılışı yapılan dünyanın en büyük fuar organizasyonu Expo karşıtı protesto gündemiyle gerçekleşen 1 Mayıs’a, İtalya’dan ve Avrupa’nın diğer ülkelerinden geniş katılım gerçekleşti. Hem İtalya’daki tatil dönemi nedeniyle araç bulmada yaşanan güçlük hem de polisin otobüs şoförleri üzerinde oluşturduğu baskı özellikle Güney İtalya’dan yola çıkacak grupların katılımına engel olsa da, 2015 1 Mayıs’ı otuz bin kişinin katılımı ile son yılların en kitlesel 1 Mayıs’ı olarak tarihe geçti

DEYK’in (Dördüncü Enternasyonal'in Yeniden Kuruluş Koordinasyonu) İtalya seksiyonu PCL de (Komünist İşçi Partisi) merkezi olarak katıldığı Milano 1 Mayıs’ında hem en kitlesel iki siyasi partiden biri olması hem de kitlesini kendi kolluk gücü ile korumakta gösterdiği disiplin ile dikkat çekti.  Kuzey Afrikalı, Etiyopyalı ve Eritreli işçilerin çoğunluğunu oluşturduğu SI-COBAS sendikasının en büyük bileşenini oluşturduğu “Anti-Kapitalist” isimli kortej PCL’in önünde yürürken, bu kortejde yer alan işçilerin de PCL’ye büyük ilgi gösterdiği gözlemlendi.

1 Mayıs kortejinin orta kısmında yer alan otonom ve anarşist grupların geçişi sırasında yaşanan polis saldırısının ardından kortej üçe bölünüp bazı kısımlarında yoğun çatışmalar yaşanırken bazı gruplar kitlelerini dağıtıp eylemi sonlandırdılar. PCL bu noktada militan bir tavır sergileyerek, eylemi başlangıçta tasarlanan güzergâh boyunca sürdürmesiyle de dikkat çekti. Yürüyüş boyunca “İktidar işçilerin olmalı”, “Mavi yakalı hükümet istiyoruz”, “Devrim dünya devrimi olacak,  yaşasın IV. Enternasyonal”, “Mariano Ferreyra yaşıyor, şimdi ve her zaman” sloganları sık sık tekrarlanırken Enternasyonal marşı ve İtalyan işçi hareketinin klasik marşları da hep bir ağızdan söylendi.