Paksan Makine’de sendikalı oldukları için işten atılan işçiler fabrika önünde direnişe geçti!

İstanbul Bağcılar’da bulunan Paksan Makine A.Ş.’de taşeron olarak çalışan 8 işçi, fabrikada örgütlü olan Birleşik Metal-İş sendikasına üye oldukları için 31 Temmuz günü işten çıkarıldılar. İşten çıkarılmalar üzerine işçiler fabrika önünde direnişe başladı.

İşe girerken kısa süreliğine taşeron olarak çalışacakları daha sonrasında sendikalı olup sendikal haklardan yararlanabilecekleri söylenmesine rağmen iki yıl boyunca taşeron olarak çalıştılar. İş kollarının farklı olması bahane edilerek sendikalı olamayacakları söylenen işçiler yıllarca en temel hakları olan sendikalı olma hakkından yararlanamadılar ve düşük ücretlere mahkum edildiler. Bu adaletsiz durumu değiştirmek isteyen taşeron işçiler birlik olup iş kollarının değiştirilmesi için fabrikaya bilir kişi çağırdılar ve iş kollarının farklı olmadığını kanıtladılar. İş kollarının değiştirilmesinden hemen sonra sendika üyelikleri kabul edildi. Fakat sendikalı olmalarına rağmen sendikal haklarından yararlanamayan ve maaşları artmayan işçiler, avukat aracılığıyla alacaklı davası açtılar. Bunun üzerine patron 8 işçiyi de işten çıkarttı.

Yasalarla güvence altına alınan sendikal haklarına sahip çıkan, adil koşullarda çalışmak için mücadele eden işçilerin işten çıkarılmasının hiçbir yasal dayanağı yoktur. Bu hukuksuzluğa karşı fabrika önünde direnişe geçen işçiler işlerini geri istiyor ve sendikanın da mücadelede daha etkin bir rol alarak kendilerine destek olmasını bekliyor.