Otel işçilerinden Talimhane'den Dora Otel önüne yürüyüş

İşten atılan Dora işçileri ile sınıfın parti ve örgütlerin kurduğu "Dora İşçileriyle Dayanışma Platformu"nun Pazar eylemleri devam ediyor. 

İstanbul'un önemli otel bölgelerinden Talimhane'de toplanan platform bileşenleri, Dora Otel'in bulunduğu Dolapdere'ye kadar bir eylem düzenlediler. Talimhane'de bir yandan sesli konuşmalar ve sloganlarla Dora Otel mücadelesi bölgedeki otel emekçilerine anlatırken diğer yandan ise bildiriler işçilere ulaştırıldı.

"Dora işçi köle değildir, Dora işçi yalnız değildir, atılan işçiler geri alınsın, kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz" sloganlarının atıldığı yürüyüş sonunda Dora Otel önünde açıklamalar yapıldı. Eylemde, Arapça, Farsça, İngilizce ve Türkçe pankartlar açıldı. Otel önünde Türkçe ve İngilizce basın açıklamaları okundu. Basın açıklamalarından sonra bir otel işçisi arkadaşımız, otel müşterilerine Arapça olarak seslendi. En son kurum temsilcileri ve katılımcılar birer konuşma yaptılar.

Bunun yanında Dora Otel'de işçilere dayatılan sefalet koşulları, her mecrada dile getiriliyor. Bunun bir sonucu olarak otelle çalışan acentalar rezervasyonlarını iptal ediyorlar.