Öğrencileri ve meslekteşları Raşit Tükel ve Taner Gören’i yalnız bırakmadı

Seçilmiş İstanbul Üniversitesi rektörü, TTB Merkez Konsey üyesi Prof. Dr. Raşit Tükel ve İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi, TTB Merkez Konsey üyesi Prof. Dr. Taner Gören'in İstanbul Üniversitesi yönetimi tarafından 3 ay süre ile görevlerinden uzaklaştırılmalarını protesto etmek amacıyla sağlık emekçileri ve öğrenciler 11.30'da Çapa Tıp Fakültesi'nde toplandı. Polis ve özel güvenlik birimleri eylem öncesinden başlayarak adeta terör estirdi ve toplanan kalabalığı zorla hastanenin dışına çıkardı. Bunun üzerine sağlık emekçileri ve öğrenciler Çapa Tıp Fakültesi'nden Cağaloğlu’nda bulunan İstanbul Tabip Odası binasına yürüdüler.

13.30'da İstanbul Tabip Odası'nda yapılan basın toplantısı öncesinde Çapa Tıp Fakültesi'nde yaşananları kınayan bir konuşma yapıldı. Konuşmadan sonra İstanbul Tabip Odası, SES Aksaray Şubesi ve Demokratik Üniversite Girişimi adınaDr. Coşkun Canıvar basın açıklamasını okudu. Açıklamada atanarak göreve gelen İstanbul Üniversitesi yönetiminin hukuksuz ve düşmanca tavrı teşhir edildi ve uzaklaştırma kararının yok hükmünde olduğu vurgulandı. Basın açıklaması gözaltına alınan TTB Merkez Konseyi üyelerinin serbest bırakılması çağrısıyla sona erdi. Ardından Raşit Tükel'in ve Taner Gören'in meslektaşları ve öğrencileri konuşma yaparak desteklerini dile getirdi. ''Baskılar bizi yıldıramaz!'', ''Gözaltılar derhal serbest bırakılsın!'' sloganlarıyla basın toplantısı sonlandırıldı.