ODTÜ'de keyfi ve hukuksuz OHAL uygulamalarına ilişkin basın açıklaması düzenlendi

ODTÜ’lü emekçiler Eğitim Sen ODTÜ İşyeri Temsilciliği’nin çağrısıyla KESK’lilerin OHAL fırsatçılığıyla kamu görevinden çıkarılmalarına ve 15.000 ÖYP’li araştırma görevlisinin güvencesiz 50/d kadrosuna geçirilmesine karşı bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamada OHAL bahanesiyle çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin iş güvencesine saldırdığı ve birçok mağduriyet yarattığından bahsedilirken, “Hem akademiden yapılan ihraçlar hem de 14000 öğretmenin açığa alınacağının duyurulması, bu süreçteki bir başka hedefin de muhalefetin tasfiyesi olduğunu düşündürmektedir.” denildi.

"Ne istediler de vermedik! “diyenlerin yol açtığı krizin faturasının ÖYP'lilere ve KESK'lilere kesilemeyeceğinin vurgulandığı açıklamada, “Kamuoyunun iyi bildiği gibi başta yargı, emniyet, ordu olmak üzere devletin pek çok kurumuna FETÖ olarak adlandırılan örgütün üyeleri gökten zembille inmemişlerdir. Bulundukları konuma siyasi iradenin bilgisi, onayı ve planları doğrultusunda yerleştirilmişlerdir. “Ne istediler de vermedik” biçiminde ifade edilen bu politikanın sorumluluğundan “Allah affetsin, kandırıldık” söylemiyle sıyrılıp bedelinin bu örgütle hayatı boyunca ilişkisi olmamış kesimlere ödetilmesi asla kabul edilemez. Ne kamu görevinden çıkarılan Eğitim Sen üyeleri ne de binlerce ÖYP’li asistan günah keçisi yapılamaz. ODTÜ bileşenleri olarak tüm kamuoyunu hukuksuz ve adil olmayan bu uygulamalara karşı mücadele etmeye çağırıyor, akademiden haksız ihraçların ve ÖYP'li araştırma görevlilerinin güvensizleştirilmesine neden olan KHK’ların geri çekilmesini talep ediyoruz. Bu mağduriyetlere son verilinceye kadar dayanışmayı büyüteceğiz ve bu uygulamaların karşısında direneceğiz." denildi.

"KHK'lar gitsin, biz kalıyoruz." ve "Üniversiteler teslim olmayacak." sloganlarının haykırıldığı ODTÜ'de, basın açıklamasından sonra dayanışma ve mücadele için neler yapılacağının konuşulduğu bir forum düzenlendi.