ODTÜ'de Asistanlar Buluşuyor

 

Eğitim Sen Ankara 5 No’lu Şube ODTÜ İşyeri Temsiliciği’nin çağrısı ile 27 Kasım Perşembe günü ODTÜ araştırma görevlileri buluşuyor. Tüm gün sürecek etkinlik, 50/d, 33/a, 35. madde ve ÖYP gibi farklı biçimlerde istihdam edilen araştırma görevlilerinin sorunlarının forumlarda konuşulduğu, çözüm yolları için ise uzun süreli bir mücadele hazırlığı yapılmasını öngören başlangıç etkinliği olarak değerlendiriliyor. Sendikalı olmayan araştırma görevlileri ve akademisyenlerin de katılabileceği etkinlikte "Nasıl Bir Yükseköğretim" ve "Araştırma Görevlilerinin Güncel Durumu" konularında sendika uzmanı ve akademisyenler tarafından oturumlar da düzenlenecektir.

Asistanların çağrısı ve etkinlik programı şu şekilde:


"Yüksek Öğretimin en dinamik bileşeni olan araştırma görevlilerini, üniversitelere ve kendi geleceklerine sahip çıkmaya çağırıyoruz! Hakkı olan akademik zam ile susturulmaya çalışılan üniversite emekçileri, yeni YÖK düzenlemeleri, performans sistemi gibi tehlikeleri öngörmeli ve bunlara karşı mücadele etmelidir.

Araştırma görevlileri olarak kimimiz güvenceli çalışmaktan yoksunken, kimimiz ÖYP gibi kısmı güvencelerle senet baskısı altında bilimsel üretiminin parçası olmaya çalışıyoruz. Üniversitenin idari işlerinde çalışırken, akademik çalışma yapmanın en temel koşulları için gerekli olan haklarımızı kullanamıyoruz. 

Diğer taraftan, günümüz yüksek öğretim sisteminde araştırma görevlilerine biçilen görevler biliminsanı kimliğinin geliştirilmesinden çok uzakta. Bilimsel merakın köreltildiği, angarya işler ya da bitmek bilmez Rektörlük ve YÖK bürokrasisi ile donanmış çalışma ortamlarımız da cabası.

Eğitim-Sen ODTÜ İşyeri Temsilciliği olarak sizleri uzun soluklu bir mücadeleye davet ediyoruz. Geçtiğimiz yılların Asistan Dayanışması deneyimlerinden de güç alarak, gasp edilen haklarımız için sendikal mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz. 

27 Kasım 2014 Perşembe günü, kadro tanımından bağımsız olarak tüm araştırma görevlilerinin ortak sorunlarının tartışılacağı başlangıç etkinliği düzenliyoruz. Etkinlik kapsamında 50d, 33a ve ÖYP/35. Madde araştırma görevlileriyle uzun süreli mücadele hedefleri olan çalıştayların oluşturulmasını planlıyoruz. 

Güvenceli İş Güvenceli Gelecek için Mücadeleye!

EgitimSen 5 No'lu Şube ODTÜ İşyeri Temsilciği

PROGRAM

10.00-10.15 Açılış Konuşması 

10.15-10.45 Eğitim Sen, 5 No’lu Şube ve ODTÜ İş Yeri Temsilciliği Tanıtımı (Araş. Gör. Mert Kükrer)

10.45-11.00 Çay Kahvaltı 

11.00-11.45 Nasıl Bir Yüksek Öğretim? (Yard. Doç. Dr. Meltem Kayıran)

11.45-12.15 Çay Molası ve Sandviç

12.15-13.00 Araştırma Görevlilerin İstihdam Biçimleri ve Yüksek Öğretimdeki Yeri (Uzm. İlker Akçasoy)

13.15-14.45 ÖYP Forumu - Senet Baskısıyla Bilim mi Olur? (MM25 Salonu)

13.15-14.45 50/D Forumu - Bir “Kullan-At” Hikayesi! (MM Binası 411 Nolu Oda)

13.15-14.45 “Hizmet Amaçlı Araş. Gör.” Forumu - "Doğan Görünümlü Şahin"! (ODTÜ ÖED Güneşevi)

15.00-16.30 Çalıştayların Sonuç Bildirgelerinin ve Eylem Planlarının İlanı & Kapanış Kokteyli (Sosyal Bina)

NOT: Etkinlik Sendika üyesi olmayan araştırma görevlilerine ve farklı üniversitelerden akademisyenlerin katılımına da açıktır. 

İletişim: ankara5@egitimsen.org.tr"