Nestle işçilerinden Nestle Gıda yemeği protestosu

25 Haziran günü işten çıkartılan Nestle işçileri, 29 Kasım 18.00‘da Crowne Plaza önünde Nestle'nin düzenlemiş olduğu yemeği protesto ettiler.

Bilindiği üzere Öz Gıda-İş sendikasının Nestle patronuyla işbirliği yapması ve işçilerin haklarını gözetmemesi nedeniyle Tek gıda-İş sendikasında örgütlendikleri için 28 işçi, 25/2. Madde (Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri) gerekçe gösterilerek 25 Haziran günü işten çıkartılmıştı. Fabrika önünde direnişlerine devam eden işçiler, 19 Kasım günü İstanbul Nestle genel merkezi önünde de eylem yapmış, ardından sembolik açlık grevine geçmişlerdi.

Nestle yönetimi, içerideki işçileri susturma ve direnişteki arkadaşlarından uzak tutma amacıyla bugüne kadar düzenlemediği bir yemek düzenlemiştir. İşçileri, burjuvazinin gösterişli plazalarının, iş hanlarının bulunduğu bir yerde ekmekleri, çocukları, gelecekleri için direnen diğeri işçi arkadaşlarının gözü önünde lüks ziyafet sofralarına oturtmuştur. Bunu fırsat bilen işçiler, hem Nestle yönetimin hem de Öz –Gıda İş sendikasının işveren sendikası halini almasını ifşa etmek amaçlı eylem düzenlediler. Eyleme Sütaş işçileri de destek verdi. Sınıf dayanışmasının en güzel örneklerinin sergilendiği eylemde sık sık ‘’İş ekmek yoksa barışta yok, zafer direnen emekçinin olacak, Kurtuluş yok tek başına,ya hep beraber ya hiçbirimiz, Nestle işçisi yalnız değildir, Sütaş işçisi yalnız değildir’’ sloganları atıldı. Yakılan ateşle birlikte halaylar çekildi.